Cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm thuế suất thuế GTGT

Cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm thuế suất thuế GTGT

Cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm thuế suất thuế GTGT. Hướng dẫn cách viết hóa đơn điều chỉnh sai sót, điều chỉnh tăng, giảm tiền thuế suất thuế GTGT, số lượng hàng hoá, điều chỉnh hoá đơn viết sai địa chỉ, tên công ty, mã số thuế… theo Thông tư 39/2014/TT-BTC.
I. Các trường hợp phải lập hoá đơn điều chỉnh:

1. Khi phát hiện hoá đơn GTGT viết sai (sai tên người mua hàng, địa chỉ, tổng tiền, tiền thuế, thuế suất…) nhưng đã kê khai thuế thì người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.

Hóa đơn điều chỉnh ghi rõ: Điều chỉnh sai sót (tăng, giám) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu…

(Theo khoản 3 Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC)

2. Nếu DN bạn bán hàng chiết khấu thương mại: Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì DN được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.

(Khoản 2.5 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC)

 – Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai vào bảng kê mua vào và bán ra của kỳ hiện tại (Không phải kê khai bổ sung)

– Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

II. Sau đây Trung tâm gia sư kế toán trưởng  hướng dẫn cách viết hoá đơn điều chỉnh cho từng trường hợp:

1. Hoá đơn viết sai không ảnh hưởng đến số tiền:

cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm

– Các lỗi sai như: Sai tên công ty, địa chỉ, mã số thuế, tên hàng hoá …

VD: Ngày 12/11/2014 Bạn phát hiện hoá đơn viết sai số 0000463, ký hiệu AA/12P, ngày 15/9/2014. (Hoá đơn này 2 bên đã kê khai vào tháng 9/2014)

– Lỗi sai:  Sai mã số thuế

Cách xử lý như sau:

Lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT viết sai

– Lập hoá đơn điều chỉnh sai sót: (Lập vào ngày hiện tại) Số 0000895, ký hiệu AA/12P, ngày 12/11/2014, cụ thể như sau:

STTTên hàng hóa, dịch vụĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền

1

2

3

4

5

6=4×5

01Điều chỉnh mã số thuế đã ghi trên hoá đơn số 0000463, ký hiệu AA/12P, ngày 15/9/2014 là: 0101235698 thành 0101253698
      
 Cộng tiền hàng:                                                                      
Thuế suất GTGT:    , Tiền thuế GTGT: 
Tổng cộng tiền thanh toán: 

Số tiền viết bằng chữ:

 Cách kê khai thuế:

– Hai bên kê khai hoá đơn điều chỉnh trên vào kỳ hiện tại là tháng 11/2014, bên bán kê khai vào bảng kê bán ra, bên mua kê vào bảng kê mua vào.

Chỉ tiêu [9]: Doanh số hoặc giá trị mua vào ghi bằng “0″

2. Hoá đơn viết sai ảnh hưởng đến số tiền:

– Các lỗi sai như: Sai đơn giá, số lượng thành tiền, thuế suất, tiền thuế …

VD: Ngày 12/11/2014 Bạn phát hiện hoá đơn viết sai số 0000463, ký hiệu AA/12P, ngày 15/9/2014. (Hoá đơn này 2 bên đã kê khai vào tháng 9/2014)

– Lỗi sai:  Sai đơn giá dẫn đến sai tổng tiền, tiền thuế

– Hoá đơn trên ghi sai là: Điều hoà LG 12U, Số lượng 1, Đơn giá: 21.400.000, thuế 10%: 2.140.000, tổng cộng: 2.354.000

– Ghi đúng là: Đơn giá: 21.100.000, thuế 10%: 2.110.000, tổng cộng: 2.321.000 (Như vậy là tăng 300.000 so với thực tế, ta phải lập hoá đơn điều chỉnh giảm số tiền đó)

Cách xử lý như sau:

– Lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT viết sai.

– Lập hoá đơn điều chỉnh sai sót: (Lập vào ngày hiện tại) Số 0000895, ký hiệu AA/12P, ngày 12/11/2014, cụ thể như sau:

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền

1

2

3

4

5

6=4×5

01Điều chỉnh giảm đơn giá, số tiền, tiền thuế của Điều hoà LG 12U trên hoá đơn số 0000463, ký hiệu AA/12P, ngày 15/9/2014Bộ1300.000300.000
      
 Cộng tiền hàng:                                                                       300.000
Thuế suất GTGT: 10% , Tiền thuế GTGT: 30.000
Tổng cộng tiền thanh toán: 330.000

Số tiền viết bằng chữ: Ba trăm ba mươi nghìn đồng.

 Cách kê khai thuế:

– Hai bên kê khai hoá đơn điều chỉnh trên vào kỳ hiện tại là tháng 11/2014.

Chú ý: Đây là hoá đơn điều chỉnh giảm nên các bạn phải kê khai ÂM.

– Bên bán kê khai ÂM vào chỉ tiêu [6] Doanh số trên bảng kê bán ra PL 01-1/GTGT: -30.000 (Bên thuế suất sẽ tự động cập nhật)

– Bên mua kê khai Âm vào chỉ tiêu [6,7] Giá trị mua vào trên bảng kê mua vào PL 01-2/GTGT.

Còn nếu là hoá đơn điều chỉnh tăng, các bạn kê khai vào kỳ hiện tại như hoá đơn bình thường.

3. Hoá đơn điều chỉnh khi bán hàng chiết khấu thương mại:

– Trường hợp này các bạn cũng lập hoá đơn điều chỉnh GIẢM như trên, cụ thể như sau:

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền

1

2

3

4

5

6=4×5

01Điều chỉnh giảm đơn giá, số tiền, tiền thuế của các hoá đơn số 0000463, ký hiệu AA/12P, ngày 15/9/2014, …… kèm theo bảng kê số ….Chiếc101000.0001000.000
 (Chiết khấu thương mại 5% theo hợp đồng số … ngày….)    
 Cộng tiền hàng:                                                                       1.000.000
Thuế suất GTGT: 10% , Tiền thuế GTGT: 100.000
Tổng cộng tiền thanh toán: 1.100.000

Số tiền viết bằng chữ: Một triệu một trăm nghìn đồng.

 Cách kê khai thuế:

– Hai bên kê khai hoá đơn điều chỉnh trên vào kỳ hiện tại là tháng 11/2014. (Cũng kê khai ÂM như bên trên)

Related Posts

 
Đánh giá Cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng giảm thuế suất thuế GTGT 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.