Chat with us, powered by LiveChat Cách hạch toán thuế môn bài?

Cách hạch toán thuế môn bài?

Cách hạch toán thuế môn bài. Thuế môn bài là loại thuế nộp theo năm. Đối với những doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp thuế môn bài thì không phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho các năm tiếp theo nếu không thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp. (Theo điều 17 của TT 156/2013/TT-BTC).

Vậy là nếu doanh nghiệp bạn không thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, thay đổi vốn điều lệ làm ảnh hưởng đến bậc thuế số thuế Môn bài phải nộp thì chúng ta chỉ phải nộp tiền thuế thôi và hạn nộp tiền là ngày 30/1.
Thuế môn bài là một khoản chi phí quản lý doanh nghiệp và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Bút toán hạch toán chi phí thuế Môn bài thường được hạch toán vào đầu năm tài chính như sau:

Nợ 642: số thuế Môn bài phải nộp.

Có 3338: Các loại thuế khác

Chú ý: để tính ra được số thuế môn bài phải nộp các bạn phải dựa vào số Vốn điều lệ được ghi trên giấy phép đăng ký kinh doanh rồi và bảng bậc thuế Môn bài được quy định tại TT 42/2013/TT-BTC.

Tiền thuế môn bài được hạch toán vào đâu? hạch toán như thế nào? Đó là câu hỏi của nhiều bạn kế toán thuế mới đi làm và cách hạch toán thuế môn bài chi tiết theo cả 2 quyết định là 48 và 15.

♣ Các bạn xem thêm nhé : Các bước nộp thuế môn bài ( Click vô đây)

 +  Hạch toán chi phí thuế Môn bài:

Theo Quyết định số: 48/2006 QD-BTC

Nợ TK 6422

Có TK 3338

+ Theo Quyết định số: 15/2006 QD-BTC

Nợ TK 6428

Có TK 3338

+ Khi nộp Tờ khai Thuế Môn bài

Nợ TK 3338

Có TK 111/ TK 112
Để hạch toán tiền thuế môn bài bạn cần dựa vào tờ khai thuế môn bài, giấy nộp tiền vào ngân sách, phiếu chi…

Khi nộp tờ khai thuế môn bài:
– Dựa vào tờ khai thuế môn bài đã nộp cho cơ quan thuế các bạn hạch toán:
Nợ 6425: (Theo QĐ 15)
Nợ 6422 (Theo QĐ 48) Có TK 3338:
Khi nộp tiền vào ngân sách:
– Dựa vào giấy nộp tiền vào ngân sách các bạn hạch toán:
Nợ TK 3338:
Có TK 111,112:

Update: Hạch toán thuế môn bài theo thông tư mới nhất

** Hạch toán chi phí thuế môn bài

– Nếu hạch toán theo Thông tư 200/2015/TT-BTC

Nợ 6425 Thuế, phí và lệ phí.
Có TK 3338 Các loại thuế khác

– Nếu hạch toán theo  Thông tư 133/2016/TT-BTC

Nợ 6422 Chi phí quản lý doanh nghiệp
Có TK 3338 Các loại thuế khác

** Hạch toán khi nộp tờ khai thuế môn bài:

– Theo thông tư 200/2014/TT-BTC.

Nợ TK 6428
Có TK 3338
– Theo thông tư số 133/2016/TT-BTC
Nợ TK 6422
 Có TK 3338

**  Khi nộp tiền vào ngân sách

Nợ TK 3338
Có TK 111,112

℘ Các bạn xem thêm : Phân loại tờ khai thuế môn bài ( Click vô xem nhé) 

Related Posts

 
Đánh giá Cách hạch toán thuế môn bài? 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.