Chat with us, powered by LiveChat Cách trích khấu hao tài sản cố định theo ngày

Cách trích khấu hao tài sản cố định theo ngày

 

CÁCH TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THEO NGÀY

CÁCH TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH THEO NGÀY

Cách trích khấu hao tài sản cố định theo ngày.Theo nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ được quy định tại Điều 9 thông tư 45/2013/TT – BTC ngày 25/04/2013 quy định cụ thể những nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp thì Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, Việc trích hoặc thôi trích khấu hao TSCĐ được thực hiện bắt đầu từ ngày (theo số ngày của tháng) mà TSCĐ tăng hoặc giảm. Và phải thực hiện theo khung thời gian khấu hao tài sản cố định
Vậy cách trích khấu hao tài sản cố định theo ngày được hiểu như thế nào?
Việc trích khấu hao tài sản cố định chúng ta sẽ trích theo tháng, nhưng vì khi mua TSCĐ về DN và đưa vào sử dụng là một ngày bất kỳ trong tháng, nên kế toán không thể tính khấu hao cho cả tháng, mà phải tính khấu hao theo ngày cho tháng đầu tiên đưa vào sử dụng.
Số ngày khấu hao trong tháng = Tổng số ngày trong tháng – ngày bắt đầu sử dụng + 1
(cộng với 1 là do chúng ta tính từ ngày bắt đầu sử dụng)

Cách trích khấu hao tài sản cố định theo ngày

Khấu hao TCSĐ tháng = giá trị : số ngày trong tháng X số ngày khấu hao trong tháng.
Ví dụ:
Mua 1 TSCĐ ngày 5/8/2013, Nguyên giá 960.000.000, thời gian khấu hao 10 năm
Ngày bắt đầu đưa vào sử dụng 20/8/2013.
Khấu hao TSCĐ năm = 960.000.000/10 = 96.000.000.
Khấu hao TSCĐ 1 tháng = 96.000.000/12 = 8.000.000.
Khấu hao TSCĐ tháng 8/2013= (8.000.000/31)*12 = 3.090.000.
( chú ý: tháng 8 có 31 ngày, số 12 là : 31- 20 +1 ).
Sang tháng 9/2013 khấu hao theo tháng là 8.000.000/tháng.
Lưu ý: Công cụ dụng cụ chúng ta cũng phân bổ theo ngày tương tự như cách tính khấu hao này.

Cách trích khấu hao tài sản cố định theo ngày

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Cách trích khấu hao tài sản cố định theo ngày 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.