Chat with us, powered by LiveChat Cách xác định và nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp mới thành lập

Cách xác định và nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp mới thành lập

CÁCH XÁC ĐỊNH VÀ NỘP THUẾ MÔN BÀI CHO DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP

Câu hỏi:

Doanh nghiệp A mới thành lập nên chưa biết nhiều về thuế . Được biết khi bắt đầu hoạt động kinh doanh thì doanh nghiệp A phải nộp loại thuế môn bài . Vậy thuế môn bài là gì ? Cách tính thuế môn bài phải nộp là như thế nào ? Khi nào doanh nghiệp A phải nộp loại thuế này?

Trả lời

Thuế môn bài là một loại thuế trực thu, thu vào khai trương nghề nghiệp trong một năm, được tính vào đầu năm đối với các thể nhân, pháp nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh.
Người nộp thuế môn bài :
Người nộp thuế mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 06 tháng đầu năm 2015 thì thực hiện kê khai, nộp thuế môn bài cả năm.

– Người nộp thuế mới thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 06 tháng cuối năm 2015 ( Tức là từ ngày 1 tháng 7 trở đi) thì thực hiện kê khai, nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.

– Người nộp thuế có thực tế kinh doanh nhưng không kê khai đăng ký thuế và mã số thuế thì phải nộp mức thuế môn bài cả năm không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.

– Trường hợp người nộp thuế đang hoạt động kinh doanh có mức thuế môn bài phải nộp năm 2015 không có sự thay đổi so với năm 2014 thì người nộp thuế không phải nộp Tờ khai thuế môn bài, mà chỉ phải nộp tiền thuế, hạn nộp là ngày 30/1 đầu năm tài chính.

 ♣Các bạn tham khảo :

Thủ tục nộp thuế môn bài lần đầu công ty mới thành lập thế nào? (click vô xem nhé)

Thời hạn nộp thuế môn bài năm 2015: hạn cuối là ngày 30/1/2015

1. Các tổ chức kinh doanh nộp thuế môn bài theo 4 mức: 3.000.000 đồng, 2.000.000 đồng, 1.500.000 đồng, 1.000.000 đồng.

2. Hộ cá thể kinh doanh nộp thuế môn bài theo 6 mức: 1.000.000 đồng, 750.000 đồng, 500.000 đồng, 300.000 đồng, 100.000 đồng, 50.000 đồng.

Các tổ chức kinh tế nêu trên nộp thuế Môn bài căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo biểu như sau:
– Bậc 1 Trển 10 tỷ đóng 3.000.000.
– Bậc 2 Từ 5 tỷ đến 10 tỷ đóng 2.000.000
– Bậc 3 Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ đóng 1.500.000
– Bậc 4 Dưới 2 tỷ đóng 1.000.000.

Update: Các bậc thuế môn bài áp dụng cho năm 2018 trở đi

*** Kể từ ngày 1/1/2017 trở đi Mức thuế môn bài sẽ thay đổi theo Thông tư 302/2016/TT-BTC cụ thể như sau:

1. Mức thuế môn bài đối với Doanh nghiệp:

– Bậc 1 – Trên 10 tỷ – đóng 3.000.000 đ/năm

– Bậc 2 – Từ 10 tỷ đồng trở xuống – đóng 2.000.000 đ/năm

– Bậc 3 – Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác – đóng 1.000.000 đ/năm

2. Mức thuế môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình:

– Bậc 1 – Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm – đóng 1.000.000 đ/năm

– Bậc 2 – Doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm – đóng 500.000 đồng/năm

– Bậc 3 – Doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm – đóng 300.000 đồng/năm

♣Các bạn xem thêm : Bậc thuế môn bài (click vô xem nhé)

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Cách xác định và nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp mới thành lập 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.