Chat with us, powered by LiveChat Mức thuế môn bài tuỳ thuộc vốn điều lệ

Mức thuế môn bài tuỳ thuộc vốn điều lệ

Mức thuế môn bài tuỳ thuộc vốn điều lệ. Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/05/2003 của Bộ tài chính quy định về mức thuế môn bài phải nộp đối với các tổ chức kinh tế căn cứ vào mức vốn đăng ký trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cụ thể như sau:

1. Khái niệm

Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp vốn và được ghi vào Điều lệ công ty. Vốn điều lệ chính là cơ sở để xác định tỷ lệ vốn góp hay sở hữu cổ phần doanh nghiệp, qua đó làm cơ sở xác định quyền, lợi ích cũng như nghĩa vụ của các thành viên, các nhà đầu tư trong doanh nghiệp đó. Điều này có nghĩa là thành viên trong doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm trên toàn bộ phần vốn góp như đã đăng ký trong điều lệ công ty của mình khi công ty có xảy ra sự cố như phá sản thì lúc ấy thành viên sẽ chỉ thực hiện nghĩa vụ tài chính trả nợ đối với chủ nợ theo phần vốn góp đã đăng ký của mình.

Pháp luật hiện không quy định mức vốn điều lệ cho từng loại hình công ty (khác với Vốn pháp định được quy định là mức vốn tối thiểu phải có để thành lập công ty đối với từng ngành, nghề) vì vậy doanh nghiệp được tự đưa ra mức vốn điều lệ (thường phụ thuộc vào yêu cầu của lĩnh vực kinh doanh, quy mô kinh doanh, cũng như khả năng tài chính của các cổ đông, thành viên công ty).

2. Ý nghĩa của vốn điều lệ khi thành lập doanh nghiệp

– Là vốn đầu tư cho hoạt động của doanh nghiệp.

– Là sự cam kết mức trách nhiệm vật chất của các thành viên với khách hàng, đối tác.
– Là cơ sở để phân chia lợi nhuận cũng như rủi ro trong kinh doanh đối với các thành viên góp vốn.
– Là những chính sách ưu đãi mà Nhà nước và chính quyền địa phương dành cho các Nhà đầu tư trong và ngoài nước khi triển khai thực hiện các Dự án đầu tư cụ thể tại mỗi địa bàn.

Khi lựa chọn mức vốn điệu lệ, cần phải cân nhắc và nắm rõ những thông tin sau:

– Đối với những ngành nghề mà pháp luật yêu cầu có vốn pháp định (mức vốn tối thiểu Doanh nghiệp bắt buộc phải có tại thời điểm thực hiện việc đăng ký kinh doanh) thì mức vốn điều lệ không được thấp hơn mức vốn pháp định được quy định đối với ngành nghề kinh doanh đó;
– Mức vốn điều lệ là còn là căn cứ để cơ quan quản lý thuế áp dụng bậc thuế môn bài hàng năm cho Doanh nghiệp. Cụ thể như sau:

bậc 1

Hiện chưa có một cơ quan nào xác định số vốn điều lệ thực tế khi thành lập doanh nghiệp nên có thể nói vốn điều lệ không có ý nghĩa nhiều trong việc đảm bảo khả năng tài chính để thực hiện nghĩa vụ. Nhưng nếu vốn điều lệ quá thấp thì khó lòng thể hiện được sự lớn mạnh về tài chính của doanh nghiệp với đối tác để họ có niềm tin vào doanh nghiệp cho nên việc thể hiện năng lực tài chính rất quan trọng trong các cuộc đấu thầu, làm ăn. Tuy nhiên nếu vốn điều lệ quá cao, trách niệm về nghĩa vụ thuế cũng như các rủi ro trong trường hợp phá sản, thua lỗ cũng kéo theo rất nhiều. Trường hợp doanh nghiệp bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra và phát hiện số vốn điều lệ không đúng với đăng ký thì doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật. Vì thế, hãy suy nghĩ và quyết định mức vốn điều lệ khi thành lập doanh nghiệp.

Update: Các bậc thuế môn bài áp dụng cho năm 2018 trở đi

*** Kể từ ngày 1/1/2017 trở đi Mức thuế môn bài sẽ thay đổi theo Thông tư 302/2016/TT-BTC cụ thể như sau:

1. Mức thuế môn bài đối với Doanh nghiệp:

– Bậc 1 – Trên 10 tỷ – đóng 3.000.000 đ/năm

– Bậc 2 – Từ 10 tỷ đồng trở xuống – đóng 2.000.000 đ/năm

– Bậc 3 – Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác – đóng 1.000.000 đ/năm

2. Mức thuế môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình:

– Bậc 1 – Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm – đóng 1.000.000 đ/năm

– Bậc 2 – Doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm – đóng 500.000 đồng/năm

– Bậc 3 – Doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm – đóng 300.000 đồng/năm

♣ Các bạn xem thêm : Bậc thuế môn bài (Click vô xem nhé)

3. Một số lưu ý về vốn điều lệ vối mỗi loại hình công ty

3.1 Công Ty TNHH

Theo Nghị định 102/2010/NĐ-CP, thời hạn thành viên hoàn thành nghĩa vụ góp đủ vốn điều lệ trong giấy Đăng ký kinhdoanh là 36 tháng kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.Trong thời hạn đó, thành viên  góp vốn không đủ, có thể giảm vốn điều lệ, hoặc nếu đã góp đủ và muốn góp thêm, doanh nghiệp có thể đăng ký tăng vốn điều lệ.

Cụ thể đối với:

a. Công Ty TNHH 1 thành viên (Điều 76 Luật Doanh Nghiệp 2005)

– Không được giảm vốn điều lệ.

– Được tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Trường hợp huy động thêm vốn của người khác, công ty phải chuyển đổi thành Công ty TNHH 2 thành viên trở lên trong 15 ngày, kể từ ngày thành viên mới cam kết góp vốn vào công ty.

b. Công Ty TNHH 2 thành viên (Điều 60 Luật Doanh Nghiệp 2005)

Được tăng/giảm vốn điều lệ bằng cách tăng/hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên  theo tỷ lệ vốn góp của họ; tiếp nhận/ mua lại phần vốn góp; tăng/giảm vốn điều lệ tương ứng với giá trị tài sản tăng/giảm của công ty

3.2 Công Ty Cổ Phần

Theo Luật Doanh Nghiệp 2005 vốn điều lệ của CTCP do các cổ đông sáng lập tự thỏa thuận và ghi vào điều lệ của công ty. Nhưng các cổ đông sáng lập có thể mua hoặc không mua hết vốn điều lệ và chỉ cần góp 20% cổ phần phổ thông của mình tại thời điểm Đăng ký kinh doanh. 80% còn lại là cổ phần chào bán (phát hành) sẽ được dùng để huy động vốn thời hạn 03 năm. Đây là đặc trưng của công ty Cổ Phần trước giờ mà người ta còn hay gọi là công ty mở.

Còn theo  Nghị định 102/2010/NĐ-CP quy định các cổ đông phải góp đủ theo vốn điều lệ đã đăng ký trong vòng 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Số cổ phần được quyền phát hành bao gồm số cổ phần đã đăng ký mua tại thời điểm đăng ký kinh doanh và số cổ phần sẽ phát hành thêm trong thời hạn 03 năm, kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và được ghi tại Điều lệ công ty.

3.3 Công Ty Hợp Danh và Doanh nghiệp Tư Nhân

Được tăng/giảm vốn điều lệ.

♣ Các bạn xem thêm: Mức nộp phạt chậm thuế môn bài là gì? (Click vô xem nhé)

 

 

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Mức thuế môn bài tuỳ thuộc vốn điều lệ 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.