Chat with us, powered by LiveChat Tổng hợp về thuế môn bài mới nhất 2018

Tổng hợp về thuế môn bài mới nhất 2018

Tổng hợp về thuế môn bài mới nhất 2018.  Thuế môn bài là một khoản thu có tính chất lệ phí thu hàng năm vào các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế . Tất cả tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh (bao gồm cả các chi nhánh , cửa hàng , nhà máy, phân xưởng…. trực thuộc đơn vị chính) đều thuộc đối tượng nộp thuế môn bài.

– Nếu ban muốn Tải ( Download) Toàn bộ File , Vui Lòng Chát trực tiếp với bộ phận tư vấn viên ở góc bên phải.

Khái niệm thuế môn bài là gì?  Thuế môn bài là một loại thuế, mà doanh nghiệp nào cũng phải nộp. Nó là một sắc thuế đơn giản nhất, và ít thay đổi nhất. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ có 1 nghị định và 2 thông tư hướng dẫn và còn hiệu lực.

9.

Khái niệm : Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Thuế môn bài được thu hàng năm. Mức thu phân theo bậc, dựa vào số vốn đăng ký hoặc doanh thu của năm kinh doanh kế trước hoặc giá trị gia tăng của năm kinh doanh kế trước tùy từng nước và từng địa phương.

♠ Các bạn xem thêm : Khái niệm thuế môn bài (Click vô xem nhé)

Cách hạch toán thuế môn bài. Thuế môn bài là loại thuế nộp theo năm. Đối với những doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp thuế môn bài thì không phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho các năm tiếp theo nếu không thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp. (Theo điều 17 của TT 156/2013/TT-BTC).

Vậy là nếu doanh nghiệp bạn không thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, thay đổi vốn điều lệ làm ảnh hưởng đến bậc thuế số thuế Môn bài phải nộp thì chúng ta chỉ phải nộp tiền thuế thôi và hạn nộp tiền là ngày 30/1.

Update: Hạch toán thuế môn bài theo Thông tư 200/2015/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC

♠Các bạn xem thêm :  Hạch toán thuế môn bài  (Click vô xem nhé)

Phân loại tờ khai thuế môn bài? Các loại tờ khai, thời hạn nộp, tiểu mục của thuế môn bài, GTGT, thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp?

Trước khi phân loại được tờ khai thuế môn bài gồm những mục, kỳ tính thuế, mẫu tờ khai, thời hạn nộp thuế… như thế nào? thì  các bạn phải hiểu được ý nghĩa khái niệm thuế môn bài là gì?…

Khái niệm : Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

♠Các bạn xem thêm : Phân loại tờ khai thuế môn bài  (Click vô xem nhé)

Các bước nộp thuế môn bài  như thế nào? Hướng dẫn cách kê khai thuế môn bài qua mạng. Mức thuế môn bài phải nộp đối với DN căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Đối với các tổ 
chức kinh tế đang hoạt động sản xuất kinh doanh:

– Nếu DN thành lập 6 tháng đầu năm: Mức nộp thuế Môn bài là cả năm

– DN thành lập 6 tháng cuối năm ( từ 01/07 về cuối năm): Nộp thuế Môn bài: 1/2 năm.

– Những DN đang hoạt động đã kê khai thuế môn bài năm trước:
+ Nếu không có thay đổi về mức thg cần làm tờ khai thuế môn bài (Chỉ cần nộp tiền thuế môn bài)

♠Các bạn xem thêm : Các bước nộp thuế môn bài  (Click vô xem nhé)

Kê khai thuế môn bài cần điều kiện gì?

HỒ SƠ KÊ KHAI VÀ ĐĂNG KÝ THUẾ BAN ĐẦU

t4

Theo Điều 22 luật Quản lý thuế thì thời hạn đăng ký thuế như sau

* Đối tượng đăng ký thuế phải đăng ký thuế trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày:

  1. Được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đầu tư.
  2. Bắt đầu hoạt động kinh doanh đối với tổ chức không thuộc diện đăng ký kinh doanh hoặc hộ gia đình, cá nhân thuộc diện đăng ký kinh doanh nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

♠Các bạn xem thêm : Kê khai thuế môn bài cần điều kiện gì?  (Click vô xem nhé)

Thủ tục nộp thuế môn bài lần đầu công ty mới thành lập thế nào? Chính sách thuế có nhiều thay đổi đối với những doanh nghiệp mới thành lập. Dưới đây là một số hướng dẫn về thủ tục kê khai, nộp thuế đối với doanh nghiệp mới thành lập .

I/ KHAI THUẾ MÔN BÀI

Khai thuế môn bài một lần khi người nộp thuế (NNT) mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

           * Hồ sơ khai thuế môn bài là Tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MBAI ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Lưu ý: tổng quan về lệ phí môn bài

 Tờ khai lệ phí môn bài Nộp tiền lệ phí môn bài
Các doanh nghiệp đã và đang hoạt động trước năm 2019Không phải làm tờ khai thuế môn bài

Bao gồm cả trường hợp có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì cũng không cần nộp lại hồ sơ khai lệ phí môn bài vì hiện nay đã có cơ chế
trao đổi thông tin giữa cơ quan ĐKKD
và cơ quan Thuế.
(Theo Công văn số 1279/TCT-CS ngày 4/4/2017
của Tổng cục Thuế về lệ phí môn bài)

Phải nộp tiền lệ phí môn bài

Hạn nộp tiền là 30/01/2019

Các doanh nghiệp được thành lập mới từ ngày 1/1/2019Thời hạn khai lệ phí môn bài khi mới thành lập
doanh nghiệp chậm nhất là ngày cuối cùng
của tháng bắt đầu sản xuất kinh doanh.

 

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập
nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh
thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày,
kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh, đăng ký thuế hoặc đăng ký doanh nghiệp.

 

Thời hạn nộp tiền lệ phí môn bài chính là thời hạn nộp tờ khai

Update: Hồ sơ khai thuế môn bài là Mẫu tờ khai lệ phí môn bài theo nghị định 139/2016/NĐ-CP áp dụng từ 01/01/2017

 

♠Các bạn xem thêm :Thủ tục nộp thuế môn bài lần đầu công ty mới thành lập thế nào?  (Click vô xem nhé)

Mẫu đơn khai thuế môn bài . Hướng dẫn lập tờ khai thuế Môn bài Mẫu số 01/MBAI. Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế môn bài chi tiết và vụ thể, cách ghi tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MBAI ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Cách lập tờ khai thuế môn bài chi tiết như sau:

[01] Kỳ tính thuế: Ghi năm nộp thuế môn bài: VD: 2015

[02]  Lần đầu: Nếu là lần đầu tích dấu “x”

[03]  Bổ sung lần thứ: Nếu là DN đã kê khai từ năm trước, lần thứ mấy thì viết vào.

[04] Người nộp thuế : Ghi tên công ty nộp thuế.

tj

♠Các bạn xem thêm : Mẫu đơn khai thuế môn bài  (Click vô xem nhé)

Đối Tượng Nộp Thuế Môn Bài. Căn Cứ theo  thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/08/2002 của chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài như sau:

1. Đối tượng nộp thuế môn bài

Đối tượng nộp thuế môn bài và mức thuế môn bài. Đối tượng nộp thuế môn bàilà các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp tư nhân và cá nhân nước ngoài: 

  • Thuế môn bài là loại thuế nộp 1 lần/năm ngay từ tháng đầu năm dương lịch theo bậc thuế môn bài, áp dụngđối với cơ sở đang hoạt động kinh doanh hoặc cơ sở mới thành lập(đã được cấp mã số thuế).

♠Các bạn xem thêm : Đối tượng nộp thuế môn bài (Click vô xem nhé)

 Trường hợp phải nộp thuế môn bài. Thuế môn bài là một sắc thuế gián và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Thuế môn bài được thu hàng năm. Mức thu phân theo bậc, dựa vào số vốn đăng ký hoặc doanh thu của năm kinh doanh kế trước hoặc giá trị gia tăng của năm kinh doanh kế trước tùy từng nước và từng địa phương.

♠Các bạn xem thêm : Trường hợp phải nộp thuế môn bài (Click vô xem nhé)

Các bậc thuế môn bài năm 2015 mới nhất theo Thông tư số 42/2003/TT-BTC của Bộ tài chính: Quy định về mức thuế môn bài cho hộ kinh doanh cá thể và đối với Doanh nghiệp.

1.Mức thuế môn bài của hộ kinh doanh cá thể:

– Theo Nghị định số 75/2002/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về điều chỉnh mức thuế môn bài và các thông tư hướng dẫn thì Hộ kinh doanh đăng ký nộp thuế môn bài theo 06 mức như sau:

Update: Các bậc thuế môn bài áp dụng cho năm 2018 trở đi

*** Kể từ ngày 1/1/2017 trở đi Mức thuế môn bài sẽ thay đổi theo Thông tư 302/2016/TT-BTC cụ thể như sau:

1. Mức thuế môn bài đối với Doanh nghiệp:

– Bậc 1 – Trên 10 tỷ – đóng 3.000.000 đ/năm

– Bậc 2 – Từ 10 tỷ đồng trở xuống – đóng 2.000.000 đ/năm

– Bậc 3 – Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác – đóng 1.000.000 đ/năm

2. Mức thuế môn bài đối với cá nhân, hộ gia đình:

– Bậc 1 – Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm – đóng 1.000.000 đ/năm

– Bậc 2 – Doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm – đóng 500.000 đồng/năm

– Bậc 3 – Doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm – đóng 300.000 đồng/năm

♠Các bạn xem thêm : Bậc thuế môn bài  (Click vô xem nhé)

Mức nộp phạt chậm thuế môn bài là gì? Theo qui định tại Điều 9 Nghị định 98/2007/NĐ-CP và khoản 2 Điều 1 Nghị định số 13/2009/NĐ-CP quy định về xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định như sau:

+ Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 05 đến 10 ngày.

+ Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 10 đến 20 ngày.

+ Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 20 đến 30 ngày.

+ Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 30 đến 40 ngày.

Update: Áp dụng theo quy định về Mức phạt chậm nộp tiền thuế môn bài và tờ khai thuế môn bài theo Thông tư 166/2013/TT-BTC và Thông tư 156/2013/TT-BTC.

1. Khai thuế môn bài theo năm quy định như sau:
– Việc khai thuế môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 của năm khai thuế

– Trường hợp người nộp thuế mới ra hoạt động kinh doanh thì phải khai thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh. 

 2. Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế môn bài

 Số ngày chậm nộpMức phạt
01 đến 05 ngàyPhạt cảnh cáo
01 đến 10 ngày400.000 – 1.000.000
10 đến 20 ngày800.000 – 2.000.000
20 đến 30 ngày1.200.000 – 3.000.000
30 đến 40 ngày1.600.000 – 4.000.000
40 đến 90 ngày.2.000.000 – 5.000.000

♠Các bạn xem thêm :  Mức nộp phạt chậm thuế môn bài là gì? (Click vô xem nhé)

Căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư:

  1. Đối tượng áp dụng :

“Các tổ chức kinh tế bao gồm:

– Các Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Doanh nghiệp tư nhân, Doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức và cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, các tổ chức, đơn vị sự nghiệp khác và tổ chức kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập khác;

♠Các bạn xem thêm : Quy định về thuế môn bài  (Click vô xem nhé)

f3

Hướng dẫn gửi tờ khai thuế Môn bài.  Đối tượng nộp thuế là các Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Doanh nghiệp tư nhân, Doanh nghiệp hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức và cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt nam không theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân, các tổ chức, đơn vị sự nghiệp khác và tổ chức kinh doanh hạch toán kinh tế độc lập khác;

♠Các bạn xem thêm : Hướng dẫn gửi tờ khai thuế môn bài (Click vô xem nhé)

CÁCH XÁC ĐỊNH VÀ NỘP THUẾ MÔN BÀI CHO DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP

Câu hỏi:

Doanh nghiệp A mới thành lập nên chưa biết nhiều về thuế . Được biết khi bắt đầu hoạt động kinh doanh thì doanh nghiệp A phải nộp loại thuế môn bài . Vậy thuế môn bài là gì ? Cách tính thuế môn bài phải nộp là như thế nào ? Khi nào doanh nghiệp A phải nộp loại thuế này?

Trả lời

Thuế môn bài là một loại thuế trực thu, thu vào khai trương nghề nghiệp trong một năm, được tính vào đầu năm đối với các thể nhân, pháp nhân có hoạt động sản xuất kinh doanh.

♠Các bạn xem thêm: 

Cách xác định và nộp thuế môn bài cho doanh nghiệp mới thành lập (Click vô xem nhé)

Mức thuế môn bài tuỳ thuộc vốn điều lệ. Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/05/2003 của Bộ tài chính quy định về mức thuế môn bài phải nộp đối với các tổ chức kinh tế căn cứ vào mức vốn đăng ký trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cụ thể như sau:

1. Khái niệm

Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp vốn và được ghi vào Điều lệ công ty. Vốn điều lệ chính là cơ sở để xác định tỷ lệ vốn góp hay sở hữu cổ phần doanh nghiệp, qua đó làm cơ sở xác định quyền, lợi ích cũng như nghĩa vụ của các thành viên, các nhà đầu tư trong doanh nghiệp đó. Điều này có nghĩa là thành viên trong doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm trên toàn bộ phần vốn góp như đã đăng ký trong điều lệ công ty của mình khi công ty có xảy ra sự cố như phá sản thì lúc ấy thành viên sẽ chỉ thực hiện nghĩa vụ tài chính trả nợ đối với chủ nợ theo phần vốn góp đã đăng ký của mình.

Các bạn xem thêm: Thuế môn bài tùy thuộc vào vốn điều lệ nào (Click vô xem nhé)

Mã chương loại khoản nộp thuế môn bài là bao nhiêu. Người nộp thuế môn bài khi nộp tiền vào ngân sách nhà nước thường vướng trong việc điền thông tin chương, loại, khoản. Để tíết kiệm thời gian của doanh nghiệp luật sư xin hướng dẫn cách tra cứu mã chương, loại, khoản để quý vị tiện nắm bắt.

♠Các bạn xem thêm: Mã chương loại khoản nộp thuế môn bài là bao nhiêu.  (Click vô xem nhé)

Các bạn muốn nhận file chi tiết và cụ thể về thuế môn bài nhớ để email hoặc số điện thoại bên dưới ô bình luận ( Hoặc Chat với tư vấn viên để xin). Admin thống kê lại và gửi file học về thuế môn bài cho các bạn nhé! 2016

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Tổng hợp về thuế môn bài mới nhất 2018 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.