Chat with us, powered by LiveChat Phụ cấp xăng xe có tính Thuế Thu nhập Cá nhân không?

Phụ cấp xăng xe có tính Thuế Thu nhập Cá nhân không?

Phụ cấp xăng xe có tính Thuế Thu nhập Cá nhân không?

(Hình ảnh: Phụ cấp xăng xe có tính Thuế Thu nhập Cá nhân không?)

(Hình ảnh: Phụ cấp xăng xe có tính Thuế Thu nhập Cá nhân không?)

1. Văn bản pháp lý liên quan đến quy định tiền xăng, phụ cấp đi lại:

** Căn cứ theo khoản 2 điều 2 của Thông tư 111/2013/TT-BTC Quy định các khoản thu nhập chịu thuế TNCN đã được quy định khá chi tiết:

“…2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công. Do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

đ.4) Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,…cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước. Mức khoán chi không tính vào thu nhập chịu thuế đối với một số trường hợp như sau:

đ.4.1) Đối với cán bộ, công chức và người làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, Hội, Hiệp hội: mức khoán chi áp dụng theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

đ.4.2) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện:

Mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế tndn theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Phụ cấp xăng xe có tính Thuế Thu nhập Cá nhân không?

đ.4.3) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức quốc tế, các văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài: Mức khoán chi thực hiện theo quy định của Tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài…”

** Căn cứ theo Công văn số 2192/TCT-TNCN được Tổng cục Thuế ban hành vào ngày 25/5/2017:

“…đ.4.3) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức quốc tế, các văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài: mức khoán chi thực hiện theo quy định của Tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài.”

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, việc xác định Văn phòng đại diện Reifenhauser Private Ltd tại TP Hồ Chí Minh là văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài hay văn phòng đại diện của tổ chức kinh doanh thì đề nghị Văn phòng đại diện Reifenhauser Private Ltd tại TP Hồ Chí Minh liên hệ với Sở Công thương TP Hồ Chí Minh để được giải đáp. Trường hợp Văn phòng đại diện Reifenhauser Private Ltd tại TP Hồ Chí Minh là văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài có khoản khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục theo điểm đ.4.3 khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Trường hợp Văn phòng đại diện Reifenhauser Private Ltd tại TP Hồ Chí Minh trả khoản khoán chi xăng xe theo mức cố định hàng tháng cho nhân viên phục vụ cho việc đi lại của cá nhân thì khoản thu nhập này được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của cá nhân….”

2. Tiền xăng, phụ cấp đi lại có tính thuế TNCN không?

– Các khoản thu nhập bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do DN trả. Mà người lao động có được dưới mọi hình thức thì sẽ bị tính thuế TNCN

– Tại điểm đ4, khoản 1, điều 2 của thông tư 111/2013/TT-BTC Quy định phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,…cao hơn mức quy định hiện hành. Mà lại không nhắc đến khoản tiền xăng xe hay phụ cấp đi lại.

– Tuy nhiên nếu là khoản hỗ trợ xăng chi phí đi lại trong quá trình công tác thì được miễn thuế TNCN nhưng phải theo mức quy định của DN.

==> Chi phí xăng xe cho người lao động theo mức cố định hàng tháng để phục vụ cho việc đi lại của cá nhân. Không phải đi công tác thì khoản khoán chi phí xăng xe này không được miễn thuế TNCN.

Bài viết: Phụ cấp xăng xe có tính Thuế Thu nhập Cá nhân không?

học-kế-toán-thực-hành

Tags từ khóa: phụ cấp xăng xe có tính thuế tncn 2017 – phụ cấp đi lại có tính thuế tncn – phụ cấp xăng xe tối đa 2017 – phụ cấp đi lại có tính thuế tncn không – mẫu quyết định phụ cấp xăng xe – phụ cấp xăng xe tối đa 2018 – các khoản phụ cấp không tính thuế tncn 2017 – phụ cấp chuyên cần có tính thuế tncn không

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Phụ cấp xăng xe có tính Thuế Thu nhập Cá nhân không? 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.