Chat with us, powered by LiveChat Phương pháp kế toán là gì và các phương pháp kế toán cơ bản? - Học kế toán thực hành

Phương pháp kế toán là gì và các phương pháp kế toán cơ bản?

Phương pháp kế toán là gì và các phương pháp kế toán cơ bản? – Đa số các doanh nghiệp hiện nay đều có các phương pháp kế toán riêng cho doanh nghiệp mình. Bài viết sau đây sẽ chia sẻ cho các bạn 4 phương pháp kế toán cơ bản đang được sử dụng phổ biến hiện nay.

(Hình ảnh: Phương pháp kế toán là gì và các phương pháp kế toán cơ bản?)

(Hình ảnh: Phương pháp kế toán là gì và các phương pháp kế toán cơ bản?)

Phương pháp kế toán là các phương thức, biện pháp kế toán sử dụng để thu nhập, xử lý và cung cấp thông tin về tài sản, sự biến động của tài sản và các quá trình hoạt động kinh tế tài chính nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý.

Các phương pháp kế toán cơ bản:

1. Phương pháp tính giá

Là phương pháp thông tin và kiểm tra về chi phí trực tiếp và gián tiếp cho từng loại hoạt động, từng loại tài sản như: tài sản cố định, hàng hoá, vật tư, sản phẩm và lao vụ…

Phương pháp này sử dụng thước đo tiền tệ để tính toán, xác định giá trị của từng loại tài sản của đơn vị thông qua việc mua vào, nhập góp vốn, được cấp, được tài trợ hoặc sản xuất ra theo nguyên tắc nhất định.

 

 

2. Phương pháp chứng từ kế toán

Chứng từ kế toán là phương pháp thông tin và kiểm tra sự hình thành các nghiệp vụ kinh tế: mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều phải lập các chứng từ là giấy tờ hoặc vật chứa đựng thông tin, làm bằng chứng xác nhận sự phát sinh và hoàn thành của các nghiệp vụ kinh tế. Đây là căn cứ pháp lý cho việc bảo vệ tài sản và xác minh tính hợp pháp trong việc giải quyết các mối quan hệ kinh tế pháp lý thuộc đối tượng hạch toán kế toán, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bạn đang xem: Phương pháp kế toán là gì và các phương pháp kế toán cơ bản?

 

3. Phương pháp đối ứng tài khoản

Là phương pháp thông tin và kiểm tra quá trình vận động của mỗi loại tài sản, nguồn vốn và quá trình kinh doanh theo mối quan hệ biện chứng được phản ánh vào trong mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Phương pháp đối ứng tài khoản được hình thành bởi cặp phương pháp tài khoản và ghi sổ kép. 

Xem thêm: Kế toán kép là gì? So sánh kế toán đơn và kế toán kép?

4. Phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán

Là phương pháp khái quát tình hình tài sản, nguồn vốn và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị hạch toán qua từng thời kỳ nhất định bằng cách lập các báo cáo có tính tổng hợp và cân đối như: bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; báo cáo lưu chuyển tiền tệ…

⇒ Tóm lại, hệ thống phương pháp kế toán bao gồm 4 phương pháp : phương pháp tính giá, phương pháp chứng từ kế toán, phương pháp tài khoản kế toán và phương pháp tổng hợp cân đối kế toán, mỗi phương pháp độc lập một cách tương đối nhưng lại nằm trong những mối quan hệ tương hỗ lẫn nhau. Nếu thiếu bất kỳ phương pháp nào kế toán đều không thể thực hiện được nhiệm vụ và mục đích cung cấp thông tin của mình:

+ Xuất phát từ mục đích của kế toán là cung cấp thông tin cho xây dựng được các báo cáo tài chính tổng quát cung cấp thông tin cho việc ra quyết định, kế toán cần vận dụng phương pháp tổng hợp cân đối kế toán.

+ Để có số liệu tổng hợp cho báo cáo tài chính, kế toán phải ghi nhận sự vận động của vốn kinh doanh vào tài khoản và sổ sách kế toán theo các mối quan hệ đối ứng sẵn có của chúng, vậy kế toán phải sử dụng phương pháp đối ứng tài khoản.

+ Để xác định được giá trị vốn kinh doanh và giá trị các giao dịch ảnh hưởng đến vốn của đơn vị, kế toán phải sử dụng phương pháp tính giá.

+ Để tiến hành tính giá, kế toán phải có những bằng chứng xác thực để chứng minh cho các giao dịch hoàn thành, vậy kế toán phải sử dụng phương pháp chứng từ kế toán. 

học kế toán thực hành

Bài viết: Phương pháp kế toán là gì và các phương pháp kế toán cơ bản?

Có thể bạn quan tâm:

Một số nguyên tắc khi lập bảng cân đối kế toán đối với những DN có chu kỳ kinh doanh trong vòng 12 tháng

Tài sản và Nợ phải trả được phân thành ngắn hạn và dài hạn theo điều kiện sau

– Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán trong vòng 12 tháng tới kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm, được xếp vào lọai ngắn hạn.

– Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán từ trên 12 tháng tới trở lên kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm, được xếp vào lọai dài hạn.

 

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Phương pháp kế toán là gì và các phương pháp kế toán cơ bản? 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.