Chat with us, powered by LiveChat Quy định mới nhất về hóa đơn lớn hơn 20 triệu

Quy định mới nhất về hóa đơn lớn hơn 20 triệu

Quy định mới nhất về hóa đơn lớn hơn 20 triệu – Hóa đơn trên 20 triệu phải chuyển khoản có hiệu lực áp dụng từ khi nào? Kế toán cần những lưu ý khi hóa đơn lớn hơn 20 triệu? Bạn sẽ hạch toán ra sao và chi tiết cụ thể những quy định mới này là thế nào? Quy định ở pháp chế văn bản nào?

quy-dinh-moi-nhat-ve-hoa-don-lon-hon-20-trieu

( Hình ảnh: Quy định mới nhất về hóa đơn lớn hơn 20 triệu)

Xem thêm:
Xử lý chi phí quảng cáo không có hóa đơn 
+ Kê khai sai báo cáo sử dụng hóa đơn xử lý thế nào?

1. Đối với Thuế TNDN
Căn cứ Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 6, Khoản 1 quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:
**Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
– Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.
– Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của dn;
– Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
– Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
=> Căn cứ theo quy định trên thì những hóa đơn trên 20 triệu đồng thanh toán bằng tiền mặt không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế TNDN.

2. Đối với Thuế GTGT
Căn cứ tại Điều 1, Khoản 10 của Thông tư 26/2015/TT-BTC  sửa đổi, bổ sung Điều 15, Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ Tài chính ban hành.
– Khi thanh toán, cơ sở kinh doanh không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì cơ sở kinh doanh phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã được khấu trừ đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt.

Bạn đang xem: Quy định mới nhất về hóa đơn lớn hơn 20 triệu

– Khi mua hàng hóa trên 20 triệu đồng, trong kỳ doanh nghiệp đã kê khai thuế GTGT. Nhưng khi thanh toán thì thanh toán bằng tiền mặt. Vậy doanh nghiệp phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã được khấu trừ đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ thanh toán bằng tiền mặt này.
– Đối với hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị hàng hoá, dịch vụ mua từ hai mươi triệu đồng trở lên, cơ sở kinh doanh căn cứ vào hợp đồng mua hàng hoá, dịch vụ bằng văn bản, hoá đơn giá trị gia tăng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng của hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp để kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.
– Nếu chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng thì cơ sở kinh doanh vẫn được kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.
– Kỳ kê khai điều chỉnh giảm số thuế đã kê khai khấu trừ, là kỳ phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt.

3. Hạch toán.
– Tại thời điểm giao dịch phát sinh chưa xác định được thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ có được khấu trừ hay không, kế toán ghi nhận toàn bộ số thuế GTGT đầu vào trên TK 133.
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Nợ TK 641, 642,627, 152 ,156, 154
Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ.
Lưu ý: Những hóa đơn thanh toán bằng tiền mặt thì tổng giá trị của hóa đơn không được tính vào chi phí được trừ.

Bài viết: Quy định mới nhất về hóa đơn lớn hơn 20 triệu

Bạn có thể quan tâm: Quyết toán thuế TNCN đối với người chuyển công tác có bắt buộc không?
Căn cứ theo Thông tư 92/2015/TT-BTC tại Điều 21, Khoản 3 Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC như sau:
** Khai quyết toán thuế:
Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo trừ trường hợp cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau.
**Như vậy thì cá nhân điều chuyển công tác chỉ phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân nếu cá nhân đó thuộc một trong các trường hợp sau:
+ Nếu cá nhân đó có số thuế TNCN phải nộp thêm.
+ Nếu cá nhân đó có số thuế TNCN nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.
+ Nếu cá nhân đó có số thuế TNCN nộp thừa mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau hoặc cá nhân không phát sinh thuế TNCN phải nộp thêm thì không phải khai quyết toán thuế.

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Quy định mới nhất về hóa đơn lớn hơn 20 triệu 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.