Chat with us, powered by LiveChat Sử dụng hóa đơn chưa thông báo phát hành thì có bị xử phạt không?

Sử dụng hóa đơn chưa thông báo phát hành thì có bị xử phạt không?

Sử dụng hóa đơn chưa thông báo phát hành thì có bị xử phạt không? – Trường hợp doanh nghiệp đưa hóa đơn đã thông báo phát hành vào sử dụng trước hạn hoặc sử dụng hóa đơn chưa thông báo phát hành thì có vi phạm không? Nếu có thì mức xử phạt như thế nào? Căn cứ vào đâu để xử phạt?

(Hình ảnh: Sử dụng hóa đơn chưa thông báo phát hành thì có bị xử phạt không?)

(Hình ảnh: Sử dụng hóa đơn chưa thông báo phát hành thì có bị xử phạt không?)

  • Về hành vi sử dụng hóa đơn khi chưa lập thông báo phát hành:

Theo quy định tại Thông tư 37/2017/TT-BTC sửa đổi bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC thì doanh nghiệp phải gửi thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là 02 ngày trước khi bắt đầu sử dụng. Những hóa đơn chưa được thông báo phát hành là những hóa đơn chưa có giá trị sử dụng và việc sử dụng những hóa đơn này là hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Bạn đang xem: Sử dụng hóa đơn chưa thông báo phát hành thì có bị xử phạt không?

  • Đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng (Căn cứ theo Điều 10, Điều 11 Thông tư 10/2014/TT-BTC)

– Trường hợp tổ chức, cá nhân chứng minh đã gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nhưng cơ quan thuế không nhận được do thất lạc thì tổ chức, cá nhân không bị xử phạt.

– Phạt tiền 6.000.000 đồng đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được kê khai, nộp thuế theo quy định.

– Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhưng chưa đến kỳ khai thuế. Người bán phải cam kết kê khai, nộp thuế đối với các hóa đơn đã lập trong trường hợp này.

Trường hợp người bán có hành vi vi phạm quy định tại điểm a, điểm b và điểm c Khoản này và đã chấp hành Quyết định xử phạt, người mua hàng được sử dụng hóa đơn để kê khai, khấu trừ, tính vào chi phí theo quy định.

– Trường hợp tổ chức, cá nhân không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này không gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoặc không được kê khai, nộp thuế thì phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng (hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp,  sử dụng bất hợp pháp hóa đơn)

Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn và các trường hợp cụ thể xác định là sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Bài viết: Sử dụng hóa đơn chưa thông báo phát hành thì có bị xử phạt không?

Có thể bạn quan tâm:

Một số trường hợp cụ thể được xác định là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn:

– Hóa đơn có nội dung được ghi không có thực một phần hoặc toàn bộ.

– Sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán ra, để hợp thức hóa hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ hoặc hàng hóa, dịch vụ bán ra để gian lận thuế, để bán hàng hóa nhưng không kê khai nộp thuế.

– Sử dụng hóa đơn của tổ chức, cá nhân khác để bán hàng hóa, dịch vụ, nhưng không kê khai nộp thuế, gian lận thuế; để hợp thức hàng hóa, dịch vụ mua vào không có chứng từ.

– Hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hóa, dịch vụ hoặc sai lệch các tiêu thức bắt buộc giữa các liên của hóa đơn.

– Sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ mà cơ quan thuế, cơ quan công an và các cơ quan chức năng khác đã kết luận là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.

(Theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC)

Sử dụng hóa đơn chưa thông báo phát hành thì có bị xử phạt không? tinh ngyen
Sử dụng hóa đơn chưa thông báo phát hành thì có bị xử phạt không?

Summary:

5

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Sử dụng hóa đơn chưa thông báo phát hành thì có bị xử phạt không? 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.