Sự khác nhau giữa hóa đơn bán hàng và hóa đơn Gía Trị Gia Tăng

Sự khác nhau giữa hóa đơn bán hàng và hóa đơn Gía Trị Gia Tăng

Sự khác nhau giữa hóa đơn bán hàng và hóa đơn Gía Trị Gia Tăng – Hóa đơn bán hàng và hóa đơn GTGT khác nhau như thế nào? Cách phân biệt giữa hóa đơn bán hàng và hóa đơn GTGT là gì? Cách kê khai thuế hóa đơn bán hàng, GTGT theo đúng quy định về hóa đơn mới nhất hiện hành.

(Hình ảnh: Sự khác nhau giữa hóa đơn bán hàng và hóa đơn Gía Trị Gia Tăng)

(Hình ảnh: Sự khác nhau giữa hóa đơn bán hàng và hóa đơn Gía Trị Gia Tăng)

Hóa đơn GTGTHóa đơn bán hàng
Đối tượng lập hoá đơnNhững CT, DN thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo PP khấu trừ.Những CT, DN áp dụng thực hiện kê khai tính thuế GTGT theo PP trực tiếp hay những DN hoạt động SXKD HH trong khi phi thuế quan, hoặc một số dịch vụ đặc thù theo quy định, các hộ kinh doanh cá thể nộp thuế theo hình thức thuế khoán, HĐ của cơ quan thuế.
Đối tượng phát hànhDN có thể đặt in, tự in hoặc mua của cơ quan ThuếDo cơ quan Thuế phát hành, DN phải mua của cơ quan thuế.
Hình thức kê khaiDN kê khai cả HĐ đầu ra và HĐ đầu vào đủ điều kiện khấu trừ.DN sử dụng HĐ bán hàng chỉ kê khai hóa đơn đầu ra, không kê khai HĐ đầu vào.
Về chữ kýHĐ GTGT có cả chữ ký của người bán hàng và chữ ký của giám đốc.HĐ bán hàng chỉ có chữ ký của người bán hàng hoá.
Về thuế suấtHĐ GTGT có dòng thuế suất và tiền thuế thể hiện đầy đủ trên HĐ .HĐ bán hàng không có dòng thuế suất và tiền thuế trên HĐ bán hàng.
Về con dấuBắt buộc phải có dầu tròn của DN.Có dấu vuông hoặc tròn thể hiện các thông tin của doanh nghiệp.

** Một số lưu ý về sử dụng hoá đơn GTGT và hoá đơn bán hàng.
+ Đối với các DN áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì khi có hoá đơn đầu vào là hoá đơn GTGT thì DN được khấu trừ số thuế giá trị gia tăng trên hoá đơn đó. Nếu hoá đơn đầu vào là hoá đơn bán hàng thì DN sẽ không được khấu trừ thuế GTGT.
+ Đối với các DN áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp hoặc thuế khoán trên doanh thu thì DN sẽ không được khấu trừ thuế đầu vào kể cả hoá đơn đầu vào là hoá đơn GTGT.

Bạn đang xem: Sự khác nhau giữa hóa đơn bán hàng và hóa đơn Gía Trị Gia Tăng

Bạn có thể quan tâm:  Hóa đơn bán lẻ dưới 200 nghìn có được tính vào chi phí hợp lý?
* Căn cứ: Thông tư 39/2014/TT–BTC Hướng dẫn thi hành nghị định 51/2010/NĐ–CP quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ;
* Nội dung pháp lý:
Điều 16. Lập hóa đơn
2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn
a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn
Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế”.
Điều 18. Bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn
1. Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.
2. Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê. Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày (mẫu số 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).
3. Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hóa đơn này ghi là “bán lẻ không giao hóa đơn”.
* Theo đó:
– Người mua không lấy hóa đơn thì lập bảng kê bán hàng, cuối ngày xuất 01 hóa đơn tổng tiền hàng đã bán trong ngày
– Việc áp dụng đối với giá trị hàng hóa dưới 200.000 đ không phải xuất hóa đơn chỉ áp dụng cho Bên Bán hàng còn bên Mua hàng muốn là chi phí hợp lý thì phải có hóa đơn dù dưới 200.000 hay trên 200.0000 trừ các trường hợp được lập bảng kê.

Related Posts

   
Đánh giá Sự khác nhau giữa hóa đơn bán hàng và hóa đơn Gía Trị Gia Tăng 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.