Chat with us, powered by LiveChat Tải file excel cho công ty xây dựng - Học kế toán thực hành

Tải file excel cho công ty xây dựng

Tải file excel cho công ty xây dựng – với loại hình công ty xây dựng thì cái khó khăn chính của kế toán là phát sinh nhiều, dễ bị sai sót, công trình kéo dài, nhiều thủ tục với ngân hàng và thuế. Do đó file excel kế toán này sẽ giúp bạn giải quyết phần nào khó khăn của công việc.

Bạn xem thêm:

Excel tính giá thành sản phẩm theo phương pháp định mức

Phần mềm excel tính giá thành công ty may

http://www.daotaoketoanhcm.com/wp-content/uploads/2019/07/file-excel-cty-xay-dung.pngHình ảnh: File excel cho công ty xây dựng

Hướng dẫn sử dụng file excel:
I.Khai báo và cập nhật danh mục
1. Năm làm việc: Quản lý theo từng năm, tương ứng với đó là mỗi năm sử dụng 1 file riêng
2. Nhập các danh mục: Đặt mã, tên và nhập các trường thông tin khác trong từng danh mục
3. Vào tồn kho đầu kỳ và lũy kế công trình: Danh mục vật tư và danh mục công trình được lookup tự động sang bảng nhập liệu Tồn đầu kỳ và nhập lũy kế công trình, người dùng chỉ nhập số liệu dư đầu
II.Nhập liệu phát sinh (bảng nhập chứng từ phát sinh)

1.Ngày chứng từ: Được thiết lập theo định dạng dd/mm/yyyy
2.Nghiệp vụ: Sử dụng nút combo box để chọn: Phieu_nhap, Phieu_xuat, Nhap_mua_xuat_thang, Phieu_chi, Hach_toan_khac
-Phieu_nhap (phiếu nhập kho): Để nhập liệu vật tư mua về nhập vào kho. Do đây là chứng từ nhập kho, không phải chứng từ chi phí nên không điền mã chi phí, mã công trình
-Phieu_xuat (phiếu xuất kho): Để nhập liệu vật tư xuất từ kho cho công trình. Phải điền mã Công trình, mã chi phí. Người sử dụng phải tính giá vốn để nhập vào
-Nhap_mua_xuat_thang (nhập mua xuất thẳng: Để nhập liệu phiếu nhập mua xuất thẳng cho công trình mà không qua kho, giá nhập chính là giá xuất
-Phieu_chi (phiếu chi, ủy nhiệm chi): Để nhập liệu các chứng từ hạch toán không theo dõi kho, chi thẳng bằng tiền với định khoản: Nợ TK chi phí, Có 111, 112. Phiếu này không cần điền mã vật tư, số lượng, giá mà điền luôn thành tiền
-Hach_toan_khac (phiếu kế toán): Để nhập liệu các chứng từ chi phí khác cho công trình như phân bổ tiền lương, khấu hao….Phiếu này không cần điền mã vật tư, số lượng, giá mà điền luôn thành tiền
III. Xem báo cáo
• Bảng kê chứng từ: Khi chọn mã đối tượng trong combox (màu vàng) mà bảng kê không chạy thì vào chức năng: Data–> Reapply trên thanh công cụ của excel
• Báo cáo giá thành và báo cáo tổng hợp chi phí: Trường hợp không hiện đủ mã công trình, mã chi phí thì chạy chức năng: Data–> Reapply trên thanh công cụ của excel

Download ButtonLink file: Các bạn chat với tư vấn viên để nhận file download nha!

Bạn đang đọc bài viết:Tải file excel cho công ty xây dựng
Từ khóa liên quan: phần mềm excel cho ngành xây dựng, phần mềm kế toán cho công ty xây dựng, phần mềm excel cho kế toán xây dựng, file excel cho công ty xây dựng hữu ích.
Điều bạn chưa biết: Khi làm trong ngành xây dựng kế toán cần quan tâm những yếu tố:
Lãi, lỗ theo từng công trình
Tạm ứng theo nghiệp vụ cà công trình
Báo cáo chi tiết và tổng hợp chi phí cho từng công trình ( Theo từng yếu tố chi phí và khoản mục chi phí)
Mua vật liệu không qua kho mà xuất thẳng công trình

https://drive.google.com/file/d/1IEZ4Tjk0Ps9ZHuW8vYQ8SfFv8toZqs3-/view?usp=sharing

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Tải file excel cho công ty xây dựng 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.