Chat with us, powered by LiveChat #1. Tải File Excel kế toán nhập liệu mới nhất - miễn phí

Tải File Excel kế toán nhập liệu mới nhất

Tải File Excel kế toán nhập liệu mới nhất – Bài viết dưới đây, chia sẻ Mẫu File Excel kế toán nhập liệu mới nhất giúp các bạn kế toán dễ dàng nhập dữ liệu một cách thuận tiện nhất và tránh những sai sót khi nhập liệu. 

(Hình ảnh: Tải File Excel kế toán nhập liệu mới nhất)

(Hình ảnh: Tải File Excel kế toán nhập liệu mới nhất)

** Một vài hình ảnh chi tiết của File Excel nhập liệu:

Cơ sở dữ liệu chứng từ phát sinh

Sheet này bao gồm các cột chứa các thông tin liên quan đến chứng từ: ngày chứng từ, số chứng từ, mục diễn giải, cột tài khoản nợ có,…

h1

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

Sheet bao gồm cột chỉ tiêu chứa các thông tin: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, các khoản giảm trừ doanh thu, giá vốn hàng bán, doanh thu về hoạt động tài chính,… và các cột mã số, thuyết minh, số tiền của năm nay và năm trước.

h1

Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt:

Bạn đang xem: Tải File Excel kế toán nhập liệu mới nhất

Sheet bao gồm các thông tin chi tiết về chứng từ: ngày tháng và số hiệu chứng từ; ngày đăng ghi sổ, cột diễn giải diễn giải nội dung chứng từ , cột tài khoản đối ứng, cột số tiền nợ có,…

h1

Sổ chi phí sản xuất kinh doanh:

Mẫu sổ chi phí sản xuất kinh doanh cũng gồm có các cột chứa các thông tin liên quan đến chứng từ: số hiệu, ngày, tháng; ngày, tháng ghi sổ; cột diễn giải; tài khoản đối ứng, số tiền chi tiết tài khoản 6421 và 6422.

h1

Bảng cân đối kế toán:

+ Mẫu bảng cân đối kế toán có các thông tin sau: Cột tài sản và nguồn vốn, mã số tài khoản, cột thuyết minh và số tiền cột cuối năm và số đầu năm.

+ Ngoài ra, mẫu còn có thông tin về các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán: tài sản thuê ngoài; nợ khó đòi đã xử lý và ngoại tệ các loại, vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công.

Chú ý: nếu chưa kết chuyển thì bảng cân đối kế toán sẽ không cân.

h1

** Tải Mẫu File Excel kế toán nhập liệu mới nhất

<<<<< LINK DOWNLOAD::: VUI LÒNG LIÊN HỆ BỘ PHẬN LIVECHAT ĐỂ NHẬN LINK TẢI >>>>>

Bài viết: Tải File Excel kế toán nhập liệu mới nhất

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể xem thêm:

Tổng hợp File Excel Kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC"}" data-sheets-userformat="{"2":6659,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"12":0,"14":[null,2,3421236],"15":"Arial, Helvetica, sans-serif"}">Tổng hợp File Excel Kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Phần mềm kế toán Excel theo quyết định 48 mới nhất"}" data-sheets-userformat="{"2":4611,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"12":0,"15":"Arial, Helvetica, sans-serif"}">Phần mềm kế toán Excel theo quyết định 48 mới nhất

Tags từ khóa: Chia sẻ file excel kế toán nhập liệu –Excel Kế toán Nhật ký chung theo QĐ48 có form nhập liệu, Hướng dẫn kế toán nhập liệu các loại chứng từ bằng excel, File excel nhập liệu kế toán có cơ sở dữ liệu chứng từ phát sinh, các loại báo cáo tài chính – bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Tải File Excel kế toán nhập liệu mới nhất 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.