Chat with us, powered by LiveChat Tải file excel kế toán nội bộ rất hay - Học kế toán thực hành

Tải file excel kế toán nội bộ rất hay

Tải file excel kế toán nội bộ rất hay – Hướng dẫn cách làm sổ sách kế toán, biểu mẫu báo cáo nội bộ. Ngoài việc làm sổ sách, chứng từ báo cáo với cơ quan thuế, kế toán còn có những công việc khác. Trong đó, còn có công việc theo dõi nội bộ mà hiện tại đang có nhiều bạn làm ở bộ phận kế toán nội bộ ở các công ty, doanh nghiệp.

Bạn tham khảo thêm:

File Excel công ty thương mại

Excel mẫu Sổ cái theo hình thức Nhật ký chung thông tư 200 mới nhất

http://www.daotaoketoanhcm.com/wp-content/uploads/2019/08/file-excel-ke-toan-noi-bo.png

Hình ảnh: File excel kế toán nội bộ rất hay

* Trong file excel kế toán nội bộ gồm có các sheet sau :

– Nhật kí mua hàng:
+Sổ chi tiết công nợ phải trả 331
+In phiếu nhập kho
+In phiếu chi tiền
+Báo cáo mua hàng trong ngày
– Nhật kí bán hàng:
+Sổ chi tiết công nợ phải thu 131
+In phiếu xuất kho
+In phiếu giao hàng
+In phiếu thu tiền
+Báo cáo mua hàng trong ngày
– Báo cáo nhập xuất tồn
– Báo cáo lãi lỗ
– Báo cáo công nợ
– Thu chi – khác
– Thẻ kho

Download Button Link file: Các bạn chat với tư vấn viên để nhận file excel nha!

Bạn đọc bài viết:Tải file excel kế toán nội bộ rất hay

Tags từ khóa: Download file excel kế toán nội bộ, phần mềm kế toán nội bộ, kế toán nội bộ thương mại, file excel kế toán nội bộ miễn phí, file excel theo dõi hàng tồn kho, excel dành cho kế toán nội bộ, sổ sách nội bộ thương mại.

Bạn cần biết: Kế toán nội bộ sẽ phải đảm nhiệm tất cả các công việc ghi chép sổ sách kế toán các hoạt động diễn ra hàng ngày:
– Phát hành, kiểm tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán nội bộ và luân chuyển theo đúng trình tự
– Hạch toán các chứng từ kế toán nội bộ
– Lưu giữ các chứng từ nội bộ một cách khoa học, và an toàn
– Kiểm soát và phối hợp thực hiện công việc đối với các kế toán nội bộ khác
– Lập các báo cáo hàng tuần, tháng, quý hoặc các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của nhà quản trị doanh nghiệp
Ngoài ra, kế toán nội bộ có thể được giao nhiệm vụ thống kê, phân tích số liệu về tình hình sản xuất, kinh doanh thực tế của doanh nghiệp. Từ đó tư vấn cho giám đốc điều hành ra các quyết định đúng đắn và kịp thời.
Tuy nhiên với mỗi doanh nghiệp thì có những quy mô hoạt động khác nhau, năng lực nhân viên khác nhau do đó cũng sẽ có những công việc của kế toán nội bộ khác nhau.

https://drive.google.com/file/d/1W9mUzSR7m7Aq7Zaif7Aw6xrSxafCOSx9/view?usp=sharing

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Tải file excel kế toán nội bộ rất hay 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.