Chat with us, powered by LiveChat Tải file excel mẫu hóa đơn giá trị gia tăng mới nhất - Học kế toán thực hành

Tải file excel mẫu hóa đơn giá trị gia tăng mới nhất

Tải file excel mẫu hóa đơn giá trị gia tăng mới nhất – Mẫu số 01GTKT3/001 ban hành kèm theo thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài Chính. Là hóa đơn GTGT do Cục Thuế đặt in trước khi bán, cấp lần đầu phải lập thông báo phát hành hóa đơn.

Có thể bạn quan tâm:

Excel mẫu sổ sách kế toán theo Thông tư 133 mới nhất

Excel quản lý cửa hàng bán nhôm kính mới nhất

http://www.daotaoketoanhcm.com/wp-content/uploads/2019/07/file-excel-mau-in-hoa-don-gtgt.png

Hình ảnh: File excel mẫu hóa đơn giá trị gia tăng mới nhất

Nguyên tắc lập hóa đơn
– Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ các loại hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư hướng dẫn thi hành quy định về hóa đơn số 39/2014/TT-BTC.
– Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa.
Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo.
– Hóa đơn được lập một lần thành nhiều liên. Nội dung lập trên hóa đơn phải được thống nhất trên các liên hóa đơn có cùng một số.
– Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.

Download ButtonLink download: Các bạn liên hệ với tư vấn viên để nhận file excel nhé!!!

Bạn đang đọc bài viết:Tải file excel mẫu hóa đơn giá trị gia tăng mới nhất

Từ khóa liên quan: File excel mẫu in hóa đơn giá trị gia tăng, excel mẫu hóa đơn giá trị gia tăng mới nhất, file excel cập nhật mẫu hóa đơn giá trị gia tăng mới nhất.

Những trường hợp bạn cần biết về hóa đơn GTGT:
Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều đơn vị trực thuộc trực tiếp bán hàng hoặc nhiều cơ sở nhận ủy nhiệm cùng sử dụng hình thức hóa đơn đặt in có cùng ký hiệu theo phương thức phân chia cho từng cơ sở trong toàn hệ thống thì tổ chức kinh doanh phải có sổ theo dõi phân bổ số lượng hóa đơn cho từng đơn vị trực thuộc, từng cơ sở nhận ủy nhiệm. Các đơn vị trực thuộc, cơ sở nhận ủy nhiệm phải sử dụng hóa đơn theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn trong phạm vi số hóa đơn được phân chia.
Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều cơ sở bán hàng hoặc nhiều cơ sở được ủy nhiệm đồng thời cùng sử dụng một loại hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử có cùng ký hiệu theo phương thức truy xuất ngẫu nhiên từ một máy chủ thì tổ chức kinh doanh phải có quyết định phương án cụ thể về việc truy xuất ngẫu nhiên của các cơ sở bán hàng và đơn vị được ủy nhiệm. Thứ tự lập hóa đơn được tính từ số nhỏ đến số lớn cho hóa đơn truy xuất toàn hệ thống của tổ chức kinh doanh.

https://drive.google.com/file/d/1zJwhOHjbwoU9i6mXtCFJljkBEpxWmkei/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Xe2yDS-6jOx0wELuDehgCPC7MUi-SzcG/view?usp=sharing

 

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Tải file excel mẫu hóa đơn giá trị gia tăng mới nhất 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.