Chat with us, powered by LiveChat Tài khoản kế toán là gì, nội dung phương pháp và ý nghĩa? - Học kế toán thực hành

Tài khoản kế toán là gì, nội dung phương pháp và ý nghĩa?

Tài khoản kế toán là gì, nội dung phương pháp và ý nghĩa? – Phương pháp tài khoản kế toán là một trong các phương pháp hạch toán kế toán phản ánh thường xuyên, liên tục và có hệ thống về từng đối tượng kế toán riêng biệt giúp cho việc theo dõi những nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến đối tượng kế toán một cách thuận tiện và có hệ thống.

(Hình ảnh: Tài khoản kế toán là gì, nội dung phương pháp và ý nghĩa?)

(Hình ảnh: Tài khoản kế toán là gì, nội dung phương pháp và ý nghĩa?)

1) Khái niệm tài khoản kế toán

Tài khoản kế toán là phương tiện để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng đối tượng kế toán riêng biệt. Mục đích của phương pháp này nhằm phân loại đối tượng kế toán để theo dõi, phản ánh có hệ thống về một đối tượng kế toán.

Ví dụ: Với đối tượng kế toán Tiền mặt – mã hóa bởi số hiệu: TK 111, Hàng hóa – mã hóa bởi số hiệu: TK 156

2) Nội dung của phương pháp tài khoản kế toán

– Tài khoản kế toán: là những tờ/trang sổ nhằm phản ánh, theo dõi một cách có hệ thống những nghiệp vụ kinh tế phát sinh tác động đến đối tượng kế toán.

– Theo dõi, phản ánh tình hình biến động của từng đối tượng hạch toán kế toán

– Cung cấp thông tin cho nhà quản lý về tình hình biến động tăng, giảm và hiện có của từng đối tượng hạch toán kế toán trong mối quan hệ với các đối tượng khác

– Thông qua phương pháp tài khoản, các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh được sắp xếp, phân loại theo từng đối tượng hạch toán kế toán, từng loại hoạt động kinh doanh nhằm giúp cho việc hệ thống hóa và tổng hợp thông tin được thuận lợi hơn.

Bạn đang xem: Tài khoản kế toán là gì, nội dung phương pháp và ý nghĩa?

– Thông báo cho nhà quản lý về tình hình từng loại tài sản, nguồn vốn và từng loại hoạt động của đơn vị trong mối quan hệ tương hỗ với nhau

– Phương phán phản ánh nghiệp vụ kinh tế vào tài khoản phụ thuộc vào đặc điểm của đối tượng và nội dung nghiệp vụ kinh tế.

– Yêu cầu theo dõi, kiểm soát từng đối tượng cụ thể, do đối tượng kế toán biến động không ngừng không thể dựa vào phương pháp chứng từ và phương pháp tính giá.

3) Ý nghĩa phương pháp tài khoản kế toán

– Giảm thời gian, công sức để tổng hợp số liệu khi cần biết tại một thời điểm nào đó

– Cho biết số liệu của đối tượng tại một thời điểm có giá trị bao nhiêu và sau một khoảng thời gian đối tượng đã tăng/giảm bao nhiêu

– Các tài khoản kế toán là công cụ để hệ thống hóa số liệu, đồng thời là nguồn số liệu cung cấp thông tin cho kế toán để lên được các chỉ tiêu trong báo cáo

– Phương pháp tài khoản kế toán tiếp cận từ tổng thể hệ thống phương pháp kế toán là cầu nối trung gian giữa nhu cầu phản ánh từng nghiệp vụ kinh tế riêng lẻ trên chứng từ với nhu cầu tổng hợp thông tin để lên các chỉ tiêu trong báo cáo kế toán

Xem thêm: Cách định khoản kế toán nhanh và hiệu quả

học kế toán thực hành

Bài viết: Tài khoản kế toán là gì, nội dung phương pháp và ý nghĩa?

Có thể bạn quan tâm:

Trình tự định khoản kế toán:

B1: Xác định đối tượng kế toán cần định khoản

B2: Xác định TK của các đối tượng kế toán đã xác định ở bước 1 (dựa vào danh mục hế thống TK)

B3: Xác định xu hướng biến động của từng đối tượng kế toán (tăng hay giảm).

B4: Xác định TK ghi Nợ, TK ghi Có.

B5: Xác định số tiền cụ thể ghi vào từng TK .

Xem thêm: Cách định khoản kế toán nhanh và hiệu quả

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Tài khoản kế toán là gì, nội dung phương pháp và ý nghĩa? 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.