Chat with us, powered by LiveChat Tài liệu ôn thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề

Tài liệu ôn thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề

Tài liệu ôn thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề, Bộ tài liệu gồm có 7 chuyên đề ôn tập bạn nào có nhu cầu DOWNLOAD  FULL  bộ tài liệu này thì  CHAT trực tiếp với tư vấn viên nha.

tai lieu on thi kiem toan vien va ke toan vienChuyên đề 1 : Pháp luật về kinh tế  doanh nghiệp và luật doanh nghiệp
Chuyên đề 2: Tài chính và quản lý tài chính nâng cao
Chuyên đề 3: Thuế và quản lý thuế nâng cao
Chuyên đề 4: Kế toán tài chính, kế toán quản trị nâng cao
Chuyên đề 5: Kiểm toán và dịch vụ đảm bảo nâng cao
Chuyên đề 6: Phân tích tài chính doanh nghiệp nâng cao
Chuyên đề 7: Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
Bài viết: ” Tài liệu ôn thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Tài liệu ôn thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.