Tải Mẫu hệ thống thang bảng lương mới nhất năm 2018

Tải Mẫu hệ thống thang bảng lương mới nhất năm 2018

Tải Mẫu hệ thống thang bảng lương mới nhất năm 2018 – Mẫu hệ thống thang bảng lương năm 2018 mới nhất theo Nghị định 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ, quy định xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động trong doanh nghiệp. Hướng dẫn xây dựng bảng lương mới nhất hiện nay.

(Hình ảnh: Tải Download Mẫu hệ thống thang bảng lương mới nhất năm 2018)

(Hình ảnh: Tải Mẫu hệ thống thang bảng lương mới nhất năm 2018)

A. Hệ thống thang bảng lương của Doanh nghiệp:

Tên công ty: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
MST:Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Địa chỉ: 
HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG
Áp dụng mức lương tối thiểu:………….. 
Đơn vị tính: Việt Nam đồng
NHÓM CHỨC DANH, VỊ TRÍ CÔNG VIỆCBậc Lương
IIIIIIIVVVIVII
1. Giám đốc Công ty
Mức Lương       
3. Kế Toán Trưởng
Mức Lương       
4. Giáo viên dạy kế toán thực hành thực tế
Mức Lương       
5. Trợ giảng
Mức Lương       
6. Nhân viên văn phòng, Nhân viên kinh doanh
Mức Lương       
….., ngày … tháng …. năm 2018
GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Bạn đang xem : Tải Mẫu hệ thống thang bảng lương mới nhất năm 2018

B. Hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương năm 2018

1. Lương bậc 1 (mức lương thấp nhất)

a. Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

VùngLương tối thiểu 2017Lương tối thiểu 2018
Vùng I3,753,98
Vùng II3,323,53
Vùng III2,93,09
Vùng IV2,582,76

b. Mức lương thấp nhất của người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề (cao hơn ít nhất 7% so với mục a).

VùngMức lương (VNĐ)
I4258600
II3777100
III3306300
IV2953200

c. Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

VùngMức lương (VNĐ)
I4471530
II3965955
III3471615
IV3100860

Bài viết: Tải Mẫu hệ thống thang bảng lương mới nhất năm 2018

d. Mức lương thấp nhất của công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

VùngMức lương (VNĐ)
I4556702
II4041497
III3537741
IV3159924

2. Lương bậc 2 và các bậc cao hơn.

Việc xây dựng lương bậc 2 và các bậc cao hơn phải đáp ứng được quy định: “Bội số của thang lương là hệ số chênh lệch giữa mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật cao nhất so với mức lương của công việc hoặc chức danh có yêu cầu trình độ kỹ thuật thấp nhất, số bậc của thang lương, bảng lương phụ thuộc vào độ phức tạp quản lý, cấp bậc công việc hoặc chức danh đòi hỏi. Khoảng cách chênh lệch giữa hai bậc lương liền kề phải bảo đảm khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%

*** Tải Mẫu hệ thống thang bảng lương năm 2018

<<<<< LINK DOWNLOAD >>>>>

Bài viết: Tải Mẫu hệ thống thang bảng lương mới nhất năm 2018

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể quan tâm: Cách hạch toán lương của chủ doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH một thành viên

– Khi tính lương:

Nợ TK 642
Có TK 334

– Tính các khoản phải trích theo lương:

Nợ TK 642
Nợ TK 334
Có TK 338

– Khi chi trả lương:

Nợ TK 334
Có TK 111, 112

Tags từ khóa: mẫu hệ thống thang bảng lương 2017 – mẫu thang bảng lương 2017 excel – mẫu thang bảng lương của công ty tnhh – tải mẫu thang bảng lương 2017 – thang bảng lương nhà nước – xây dựng thang bảng lương trong công ty cổ phần – thang bảng lương là gì – thang bảng lương doanh nghiệp nhà nước

Related Posts

 
Đánh giá Tải Mẫu hệ thống thang bảng lương mới nhất năm 2018 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.