Chat with us, powered by LiveChat Tải phần mềm kế toán excel mẫu Sổ cái theo hình thức Nhật ký chung thông tư 200 mới nhất - Học kế toán thực hành

Tải phần mềm kế toán excel mẫu Sổ cái theo hình thức Nhật ký chung thông tư 200 mới nhất

Tải phần mềm kế toán excel mẫu Sổ cái theo hình thức Nhật ký chung thông tư 200 mới nhất sẽ giúp bạn thoát khỏi “cơn phiền toái” vì phải ghi nhận nghiệp vụ hàng ngày với số lượng nhiều. File làm excel kế toán theo hình thức nhật ký chung chúng tôi cung cấp cho các bạn kế toán đã cập nhật theo chế độ kế toán 2015 – TT 200/2014/TT-BTC.

http://www.daotaoketoanhcm.com/wp-content/uploads/2019/07/phan-mem-excel-mau-so-cai-hinh-thuc-nkc-tt2002.pngHình ảnh: Phần mềm excel mẫu sổ cái hình thức nhật ký chung theo thông tư 200 mới nhất

Sổ Cái là sổ kế toán tổng hợp dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh trong niên độ kế toán theo tài khoản kế toán được quy định trong hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho doanh nghiệp. Mỗi tài khoản được mở một hoặc một số trang liên tiếp trên Sổ Cái đủ để ghi chép trong một niên độ kế toán.

Download ButtonLink download: Các bạn chat với tư vấn viên để nhận file download nhé!
Bạn đang theo dõi bài viết: “Tải phần mềm kế toán excel mẫu Sổ cái theo hình thức Nhật ký chung thông tư 200 mới nhất”
Những từ khóa có thể xuất hiện: Phần mềm kế toán hình thức Nhật ký chung thông tư 200, download file excel theo hình thức nhật ký chung mới nhất, Kế toán Nhật ký chung theo thông tư 200 mới nhất, cách lập mẫu sổ cái theo hình thức nhật ký chung thông tư 200.
Điều bạn chưa biết: Cách lọc dữ liệu theo văn bản hoặc số cụ thể:
– Bước 1: Chọn biểu tượng hình tam giác trong ô các bạn muốn lọc dữ liệu.
– Bước 2: Nếu cột dữ liệu chứa văn bản cần lọc thì các bạn chọn Text Filters, nếu cột dữ liệu chứa số cần lọc thì các bạn chọn Number Filters. Sau đó chọn Custom Filter.
– Bước 3: Trong hộp thoại Custom AutoFilter, các bạn nhập điều kiện lọc nếu có 2 điều kiện lọc các bạn nhập cả 2 điều kiện vào các ô dữ liệu. Chọn quan hệ giữa 2 điều kiện And hoặc Or cho phù hợp với điều kiện lọc. Sau đó nhấn OK.

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Tải phần mềm kế toán excel mẫu Sổ cái theo hình thức Nhật ký chung thông tư 200 mới nhất 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.