Chat with us, powered by LiveChat Thông tư 82/2018/TT-BTC_Bãi bỏ 01 phần nội dung Thông tư 219/2013/TT-BTC về thuế GTGT

Thông tư 82/2018/TT-BTC_Bãi bỏ 01 phần nội dung Thông tư 219/2013/TT-BTC về thuế GTGT

Thông tư 82/2018/TT-BTC_Bãi bỏ 01 phần nội dung Thông tư 219/2013/TT-BTC về thuế GTGT – Mới đây Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 82/2018/TT-BTC quyết định bãi bỏ 01 phần nội dung Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng, cụ thể:

(Hình ảnh: Thông tư 82/2018/TT-BTC_Bãi bỏ 01 phần nội dung Thông tư 219/2013/TT-BTC về thuế GTGT)

(Hình ảnh: Thông tư 82/2018/TT-BTC_Bãi bỏ 01 phần nội dung Thông tư 219/2013/TT-BTC về thuế GTGT)

Bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 (Giá tính thuế) Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính:

“Ví dụ 37: Tháng 8/2013 Công ty A nhận chuyển nhượng (mua) 200m2 đất của cá nhân B ở Khu dân cư Bình An thuộc tỉnh X với giá chuyển nhượng là 6 tỷ đồng. Công ty A có hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có công chứng phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai, chứng từ thanh toán tiền cho cá nhân B số tiền 6 tỷ đồng. Công ty A không đầu tư xây dựng gì trên mảnh đất này. Tháng 10/2014, Công ty A chuyển nhượng mảnh đất mua từ cá nhân B nêu trên với giá 9 tỷ đồng (bán lại với giá 9 tỷ đồng) thì Công ty A thực hiện lập hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT, giá đất được trừ trong giá tính thuế GTGT là giá đất tại thời điểm nhận chuyển nhượng (6 tỷ đồng).”

Các nội dung khác quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính được tiếp tục thực hiện.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2018.

Bạn đang xem: Thông tư 82/2018/TT-BTC_Bãi bỏ 01 phần nội dung Thông tư 219/2013/TT-BTC về thuế GTGT

hoc-ke-toan-thuc-hanh

 

Bài viết: Thông tư 82/2018/TT-BTC_Bãi bỏ 01 phần nội dung Thông tư 219/2013/TT-BTC về thuế GTGT

Có thể bạn quan tâm: Cách lập tờ khai thuế GTGT theo tháng, quý

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT theo tháng, quý

Thông tư 82/2018/TT-BTC_Bãi bỏ 01 phần nội dung Thông tư 219/2013/TT-BTC về thuế GTGT tinh ngyen
Thông tư 82/2018/TT-BTC_Bãi bỏ 01 phần nội dung Thông tư 219/2013/TT-BTC về thuế GTGT

Summary:

5

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Thông tư 82/2018/TT-BTC_Bãi bỏ 01 phần nội dung Thông tư 219/2013/TT-BTC về thuế GTGT 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.