Chat with us, powered by LiveChat Tiền lương tháng 13 có được đưa vào chi phí hợp lý hay không?

Tiền lương tháng 13 có được đưa vào chi phí hợp lý hay không?

Tiền lương tháng 13 có được đưa vào chi phí hợp lý hay không? – Tiền thưởng tháng 13 có được đưa vào chi phí khi tính thuế TNDN hay không? Có phải tính thuế TNCN không? Cách hạch toán ra sao?

(Hình ảnh: Tiền lương tháng 13 có được đưa vào chi phí hợp lý hay không?)

(Hình ảnh: Tiền lương tháng 13 có được đưa vào chi phí hợp lý hay không?)

Tiền lương tháng 13 là một khoản tiền thưởng theo lương. Căn cứ vào kết quả hoạt động trong năm, DN thưởng cho người lao động. Tên gọi là lương tháng 13 nhưng DN phải căn cứ vào lợi nhuận trong năm và mức độ hoàn thành công việc của Người lao động để trích thưởng. Vì thế, mức lương tháng 13 được căn cứ vào lợi nhuận, chứ không căn cứ vào mức lương hàng tháng của người lao động.

1. Tiền thưởng lương tháng 13 có tính thuế TNCN không?

** Căn cứ theo khoản 2 điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC Quy định về các khoản thu nhập chịu thuế TNCN gồm: ” Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.”

** Kết luận:

– Khoản tiền thưởng lương tháng 13 là khoản thu nhập chịu thuế TNCN.

– Thời điểm tính thuế TNCN là thời điểm Doanh nghiệp chi trả lương thưởng cho Người lao động.

** Căn cứ theo Công văn 941/CT-TTHT ngày 7/2/2017 của Cục thuế TP Hồ Chí Minh:

” Căn cứ theo quy định trên, trường hợp Công ty trình bày, tiền lương tháng 12/2016, tháng 13/2016 của người lao động được Công ty trả vào tháng 01/2017 thì khoản thu nhập này được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN trong năm 2017 và quyết toán thuế TNCN cho kỳ tính thuế năm 2017.”

2. Tiền thưởng lương tháng 13 có được đưa vào chi phí không?

** Căn cứ theo điều 103 Bộ luật Lao động 2012 Quy định là “Tiền thưởng” như sau:

– Tiền thưởng là khoản tiền mà DN thưởng cho NLĐ căn cứ vào kết quả SXKD hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của NLĐ.

Bạn đang xem: Tiền lương tháng 13 có được đưa vào chi phí hợp lý hay không?

– Quy chế thưởng do DN quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

** Căn cứ theo Điểm 2.5, Khoản 2, Điều 6, Thông tư 78/2014/TT-BTC Quy định các khoản chi phí không được trừ gồm:

Các khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

** Căn cứ theo Điều 11 Nghị định 114/2002/NĐ-CP Quy định như sau:

– Căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh hàng năm và mức độ hoàn thành công việc của NLĐ, DN thưởng cho NLĐ trên cơ sở hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể mà hai bên đã thỏa thuận.

–  DN có trách nhiệm ban hành quy chế thưởng để thực hiện đối với NLĐ sau khi tham khảo ý kiến ban chấp hành công đoàn cơ sở. Quy chế thưởng phải được công bố công khai trong doanh nghiệp.

** Kết luận: Để đưa khoản chi phí tiền thưởng lương tháng 13 vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN thì cần:

– Ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; thoả ước lao động tập thể; quy chế tài chính của Công ty; Quy chế thưởng của Công ty.

– Quyết định lương thưởng.

– Phiếu chi tiền thưởng.

3. Hạch toán

– Khi trích thưởng, trích lương tháng 13 :

Nợ TK 642,154, 622

Có TK 334, 338

– Khi trả thưởng, khấu trừ thuế TNCN :

Nợ TK 334, 338

Có TK 111,112, 3335

** Thời điểm hạch toán chi phí tiền lương thưởng tháng 13:

– Căn cứ theo Công văn 3620/CT-TTHT ngày 24/4/2017 của Cục thuế TP. Hồ Chí Minh:

” Căn cứ theo quy định trên thì về nguyên tắc, khoản lương tháng thứ 13 năm 2016 của Công ty chi trả cho người lao động trước thời điểm nộp báo cáo quyết toán thuế TNDN năm 2016 (ngày 31/03/2017) được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN năm 2016, nếu các khoản tiền lương tháng thứ 13 này được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty; Quy chế thường do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty quy định theo quy chế tài chính của Công ty.”

– Căn cứ theo Công văn 1699/TCT-CS ngày 06/05/2015 của TCT:

“Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Softfront Việt Nam có thực hiện trích trước lương tháng thứ 13 trong năm 2013 nhưng đến khi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm 2013 mà chưa thực hiện chi thì khoản trích trước này không đủ điều kiện để hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN năm 2013.”

– Căn cứ theo Công văn 56018/CT-TTHT ngày 17/8/2017 của CT TP Hà Nội:

” Trường hợp Công ty có thực hiện trích trước khoản tiền thưởng thành tích trong năm tài chính nhưng đến thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN Công ty chưa thực hiện chi thì khoản trích trước này không đủ điều kiện để hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của năm phát sinh khoản trích trước. Tuy nhiên, đến kỳ tính thuế của năm tài chính sau, Công ty có thực hiện chi khoản tiền thưởng thành tích của năm tài chính trước thì Công ty được tính vào chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế TNDN của kỳ tính thuế mà Công ty thực chi nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ và phù hợp theo quy định của pháp luật.”

==> Như vậy:

– Tiền lương thưởng tháng 13 cuối năm mà hạch toán vào chi phí trong năm tài chính và thực chi trước khi nộp hồ sơ Quyết toán thuế TNDN -> Thì được hạch toán vào chi phí trong năm.

– Nếu hạch toán vào trong năm tài chính – nhưng đến hạn nộp hồ sơ Quyết toán thuế TNDN mà chưa thực chi -> Thì không được trừ vào chi phí trong năm – Mà được tính vào chi phí năm sau (năm thực chi).

Bài viết: Tiền lương tháng 13 có được đưa vào chi phí hợp lý hay không?

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể xem thêm: 

Hạch toán các khoản tiền thưởng vào cuối năm

Mẫu quy chế tiền lương tiền thưởng, phụ cấp cho người lao động

Tags từ khóa: công văn về lương tháng 13 – định khoản lương tháng 13 – mẫu bảng lương tháng 13 – trả lương tháng 13 như thế nào – công văn số: 5513/ct-ttht ngày 10/12/2012 – hạch toán trích trước tiền lương tháng 13 – cách tính thuế tncn lương tháng 13 – lương tháng 12 trả vào tháng 1 năm sau

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Tiền lương tháng 13 có được đưa vào chi phí hợp lý hay không? 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.