Chat with us, powered by LiveChat Tờ khai định dạng XML đáp ứng Thông tư 133/2016/TT-BTC

Tờ khai định dạng XML đáp ứng Thông tư 133/2016/TT-BTC

Tờ khai định dạng XML đáp ứng Thông tư 133/2016/TT-BTC

(Hình ảnh: Tờ khai định dạng XML đáp ứng Thông tư 133/2016/TT-BTC)

(Hình ảnh: Tờ khai định dạng XML đáp ứng Thông tư 133/2016/TT-BTC)

** Tổng cục Thuế thông báo chuẩn định dạng tờ khai XML của các bộ Báo cáo Tài chính (BCTC) đáp ứng Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính, chi tiết các bộ BCTC như sau:

– Bộ Báo cáo Tài chính đáp ứng Thông tư số 133/2016/TT-BTC

– Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động liên tục mẫu B01a.

– Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động liên tục mẫu B01b.

– Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động không liên tục.

– Bộ báo cáo tài chính dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

** Tổng cục Thuế thông báo để Người sử dụng được biết và cập nhật.

** Người sử dụng tải và xem Chuẩn XML tại đây:

<<<<< LINK DOWNLOAD::: VUI LÒNG LIÊN HỆ BỘ PHẬN LIVECHAT ĐỂ NHẬN LINK TẢI >>>>>

Bài viết: Tờ khai định dạng XML đáp ứng Thông tư 133/2016/TT-BTC

học-kế-toán-thực-hành

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Tờ khai định dạng XML đáp ứng Thông tư 133/2016/TT-BTC 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.