Chat with us, powered by LiveChat Tổng hợp File Excel về tính giá thành của doanh nghiệp

Tổng hợp File Excel về tính giá thành của doanh nghiệp

Tổng hợp File Excel về tính giá thành của doanh nghiệp

(Hình ảnh: Tổng hợp File Excel về tính giá thành của doanh nghiệp)

(Hình ảnh: Tổng hợp File Excel về tính giá thành của doanh nghiệp)

** Toàn bộ các File Excel về tính giá thành của Doanh nghiệp

1. File Excel Giá thành Công ty Dịch vụ

2. File Excel Giá thành Công ty Gia công

– Thông tin doanh nghiệp

– Tháng nhập liệu

– Danh mục vật tư (phụ)

– Nhập tồn đầu

– Đơn giá gia công hoặc đơn giá lương

– Cập nhật nhập xuất vật tư

– Cập nhật chi phí 622 – 627

– Tính giá vốn nguyên vật liệu

– Tồn kho tức thời

– Tính giá thành

– Báo cáo tổng hợp nhập – xuất – tồn

– Báo cáo giá thành sản phẩm;

– Báo cáo chi phí sản xuất.

3. File Excel Giá thành Công ty May

4. File Excel Giá thành Công ty Sản xuất

– Kế hoạch sản xuất: Lượng thành phẩm nhập kho thực tế được cập nhật vào bảng kế hoạch sản xuất.

– Chi phí nhân công: Có 2 phần là định mức nhân công để sản xuất 1 sản phẩm và lượng giờ công hao phí cho các sản phẩm, được cập nhật để xác định chi phí nhân công theo công thức:

Chi phí nhân công = Số lượng sản phẩm nhập X định mức tiêu hao x giá nhân công

– Chi phí nguyên vật liệu

– Bảng tính giá thành

5. File Excel Giá thành Công ty Xây dựng

6. File Excel Giá thành sử dụng kết hợp phương pháp trực tiếp và tỷ lệ.

– Chi phí NVL trực tiếp: Tập hợp chi phí và phân bổ theo phương pháp trực tiếp

– Chi phí NC và SXC: Phân bổ theo phương pháp tỷ lệ. 

** Tải Trọn bộ File Excel về tính giá thành của doanh nghiệp: 

Các bạn chat trực tiếp với tư vấn viên góc bên phải  ( Liên hệ giờ hành chính)

Bài viết: Tổng hợp File Excel về tính giá thành của doanh nghiệp

học-kế-toán-thực-hành

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Tổng hợp File Excel về tính giá thành của doanh nghiệp 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.