Chat with us, powered by LiveChat Ứng dụng excel tính giá thành công ty sản xuất gia công - Học kế toán thực hành

Ứng dụng excel tính giá thành công ty sản xuất gia công

Ứng dụng excel tính giá thành công ty sản xuất gia công được thiết kế cho mục đích tham khảo và sử dụng trong các doanh nghiệp sản xuất hoặc gia công. Việc nhập liệu khá đơn giản, các báo cáo đầu ra khá ổn như Báo cáo nhập xuất tồn, Báo cáo giá thành cho từng sản phẩm, Báo cáo tổng hợp chi phí.

Có thể bạn sẽ quan tâm

Phần mềm excel lập báo cáo tài chính, sổ sách trong doanh nghiệp bất động sản

File excel báo cáo tài chính cho công ty du lịch mới nhất 

 

http://www.daotaoketoanhcm.com/wp-content/uploads/2019/07/excel-tinh-gia-thanh-cty-san-xuat-gia-cong.png                                Hình ảnh: File excel tính giá thành trong công ty sản xuất – gia công
Đặc điểm về giá thành gia công trong các doanh nghiệp:
– Nguyên vật liệu chính được đơn vị thuê gia công chuyển nên giá nguyên vật liệu chính bằng 0 dẫn đến không có chi phí nguyên vật liệu chính.
– Nguyên vật liệu phụ thường sẽ do doanh nghiệp nhận gia công tự mua và sẽ cần theo dõi nhập xuất và tính giá vốn của nguyên vật liệu phụ.
– Chi phí nhân công sản xuất thường là chi phí có tỷ lệ lớn nhất trong tổng chi phí sản xuất của các doanh nghiệp gia công. Vì vậy, việc phân bổ chi phí nhân công là quan trọng nhất, có ảnh hưởng lớn đến độ chính xác của bài toán giá thành.
– Đối với các doanh nghiệp gia công thì khi tiếp nhận các đơn hàng gia công thì thường sẽ có đơn giá gia công chi tiết của từng sản phẩm hoặc đơn giá tiền lương chi tiết theo từng sản phẩm. Đây chính là căn cứ để phân bổ chi phí nhân công có tỷ lệ chính xác cao nhất.
– Các chi phí nguyên vật liệu phụ, chi phí sản xuất chung sẽ thường được phân bổ theo chi phí nhân công.

 Download Button

Link download: Các bạn chat với tư vấn viên để có link file excel nhá!

Các bạn đang theo dõi bài viết: “Ứng dụng excel tính giá thành công ty sản xuất gia công”
Từ khóa liên quan: File excel tính giá thành trong công ty sản xuất, phần mềm kế toán tính giá thành sản phẩm của công ty sản xuất gia công, cách tính giá thành trong công ty sản xuất bằng excel.
Có thể bạn chưa biết: Ứng dụng của hàm DURATION trong chứng khoán.
Hàm DURATION trong Excel là hàm trả về khoảng thời gian hàng năm của chứng khoán được thanh toán tiền lãi định kỳ.
Cú Pháp: DURATION(settlement, maturity, coupon, yld, frequency, [basis]).
Trong Đó:
– Settlement: Ngày kết toán của chứng khoán, tham số bắt buộc.
– maturity: Ngày đáo hạn của chứng khoán (ngày chứng khoán hết hạn), tham số bắt buộc.
– Coupon: Lãi suất phiếu lãi hàng năm của chứng khoán, tham số bắt buộc.
– Yld: Lợi tức hàng năm của chứng khoán, tham số bắt buộc.
– Frequency: Số lần thanh toán phiếu lãi hàng năm.
+ Frequency = 1: Thanh toán từng năm một.
+ Frequency = 2: Thanh toán nửa năm một.
+ Frequency = 4: Thanh toán theo quý.
– Basis: Cơ sở đếm ngày.
+ Basis = 0 hoặc bỏ qua: US (NASD) 30/360
+ Basis = 1: Thực tế/thực tế
+ Basis = 2: Thực tế/360
+ Basis = 3: Thực tế/365
+ Basis = 4: Châu Âu 30/360

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Ứng dụng excel tính giá thành công ty sản xuất gia công 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.