Chat with us, powered by LiveChat Xử lý chênh lệch thuế GTGT trên tờ khai và sổ sách

Xử lý chênh lệch thuế GTGT trên tờ khai và sổ sách

Xử lý chênh lệch thuế GTGT trên tờ khai và sổ sách

(Hình ảnh: Xử lý chênh lệch thuế GTGT trên tờ khai và sổ sách)

(Hình ảnh: Xử lý chênh lệch thuế GTGT trên tờ khai và sổ sách)

Phương án 01 – Xuất dữ liệu ra excel của sổ cái tài khoản 1331

Bước 01:

+ Kết xuất sổ cái TK 1331 ra Excel.

+ Vào HTKK kết xuất tờ khai ra thuế GTGT ra Excel hoặc nếu DN lập Phụ lục mua vào trên excel: Phụ lục PL 01-2/GTGT

– Bước 02:

+ Dùng Vlookup()… là tìm kiếm đối chiếu kết quả tìm giữa Sổ cái TK và Tờ khai xem hóa đơn nào lệch.

buoc-2

= > Như vậy: Khi thực hiện thì yêu cầu quan trọng phải đồng nhất số hóa đơn tìm kiếm

– Khi nhập dữ liệu vào số sách và kê khai thuế thì phải đồng nhất sô theo dãy tự nhiên (ví dụ 0000001 thì số khi lên sổ cũng phải 0000001 hoặc sổ sách số 1 thì kê khai cũng chỉ là số 1), nếu có sự khác biệt thì hàm Vlookup không thể phát huy uy lực

– Với cách làm này chỉ cần xem số chênh lệch là có thể biết được sai sót nằm ở đâu để xử lý tại hóa đơn đó

Phương án 02 – Tìm kiếm đối chiếu thủ công

– Mở sổ cái tài khoản 1331 in hoặc đối chiếu trực tiếp trên phần mềm kế toán

– Tiến hành đối chiếu số liệu trên tờ khai với Sổ cái TK 1331

– Tiến hành lấy sổ cái TK 1331 hoặc lấy Phụ lục mua vào làm tâm và cái còn lại là cái phụ theo để đối chiếu kiểm tra song song

– Ví dụ ta dò dòng đầu tiên của sổ cái của hóa đơn đầu tiên ta tìm hoa đơn 2504255 thì lấy viết gạch chéo hoặc tích V & đồng thời bôi đỏ bên phụ lục mua vào hoặc tích V hoặc đánh dấu màu để dễ phân biệt và nhận biết là số dòng nào hóa đơn nào đã kiểm tra đối chiếu và khớp cứ như vậy cho đến khi tìm ra được hóa đơn chênh lệch.

cách 2

Phương án 03 – Dùng sort để lọc dữ liệu

a. Bước 01:

+ Kết xuất sổ cái TK 1331 ra Excel.

Bạn đang xem: Xử lý chênh lệch thuế GTGT trên tờ khai và sổ sách

+ Vào HTKK kết xuất tờ khai ra thuế GTGT ra Excel hoặc nếu DN lập Phụ lục mua vào trên excel: Phụ lục PL 01-2/GTGT

b. Bước 2:

– Vào FILE khai báo thuế GTGT ra Excel hoặc nếu DN lập Phụ lục mua vào trên excel: Phụ lục PL 01-2/GTGT quét khối toàn bộ dữ liệu vùng cần lọc/ Sort & Filter/ Custtom sort: chọn chế độ sắp sếp nâng cao

– Vào sổ cái tài khoản Excel cũng lọc tương tự như với phụ lục Mua vào

+ Sort A to Z: Smaillest to largest : sắp theo tứ tự tăng dần của hoa đơn và số tiền tại cột số tiền thuế

+ Add level;then by: chọn thêm cột số hóa đơn sắp theo thứ tự tăng dân A => Z

cách 3

c. Bước 3: Copy số liệu sổ cái sang bảng kê mua vào bán ra tương ứng hoặc ngược lại và Lập 2 cột đối chiếu:

– Cột so sánh số hóa đơn: nếu số hóa đơn kê khai phụ lục mua vào giống với Sổ cái OK, ngược lại No hay để trống đều được

– Chênh lệch lấy số tiền các cột thuế trừ cho nhau

buoc-3-3

Nguồn: chudinhxinh

Bài viết: Xử lý chênh lệch thuế GTGT trên tờ khai và sổ sách

học-kế-toán-thực-hành

Tags từ khóa: chênh lệch bảng kê thuế gtgt và sổ cái trên misa – xử lý hóa đơn lệch 1 đồng – xử lý chênh lệch bảng kê thuế gtgt và sổ cái – tờ khai thuế gtgt không khớp với bctc – điều chỉnh tờ khai thuế gtgt sau quyết toán thuế- hạch toán điều chỉnh giảm thuế gtgt được khấu trừ – viết hóa đơn lệch 1 đồng – xử lý chênh lệch hóa đơn

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Xử lý chênh lệch thuế GTGT trên tờ khai và sổ sách 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.