Chat with us, powered by LiveChat Xử lý chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang công ty và ngược lại

Xử lý chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang công ty và ngược lại

Xử lý chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang công ty và ngược lại

(Hình ảnh: Xử lý chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang công ty và ngược lại)

(Hình ảnh: Xử lý chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang công ty và ngược lại)

Trường hợp 01: Chuyển tiền từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân đang làm việc tại doanh nghiệp như tài khoản của Giám đốc, tài khoản của nhân viên

Cách 1: Nếu là khoản công ty mượn

– Lập hợp đồng, hoặc biên bản mượn tiền

– Lập phiếu thu tiền:

Nợ TK 111

Có TK 3388

– Lập UNC chi tiền ngân hàng trả lại:

Nợ TK 3388

Có TK 112

Cách 2: Nếu là khoản tạm ứng

– Lập giấy để nghị tạm ứng

– Lập UNC chi tiền ngân hàng cho tạm ứng:

Nợ TK 141

Có TK 112

Bạn đang xem: Xử lý chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang công ty và ngược lại

– Lập phiếu thu tiền hoàn ứng:

Nợ TK 111

Có TK 141

Trường hợp 02: Chuyển tiền từ tài khoản Cá nhân vào tài khoản công ty như tài khoản Giám đốc, tài khoản của nhân viên khác trong công ty

Nếu là khoản công ty cho cá nhân mượn

– Lập hợp đồng, hoặc biên bản mượn tiền giữa công ty với cá nhân

– Lập phiếu chi tiền cho vay:

Nợ TK 1388

Có TK 111

– Cá nhân chuyển tiền ngân hàng trả lại:

Nợ TK 112

Có TK 1388

Trường hợp 03: Chuyển tiền từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân khác không làm việc tại doanh nghiệp

Cách 1: Nếu là khoản công ty mượn nên giờ trả lại

– Lập hợp đồng, hoặc biên bản mượn tiền

– Lập phiếu thu tiền:

Nợ TK 111

Có TK 3388

– Lập UNC chi tiền ngân hàng trả lại:

Nợ TK 3388

Có TK 112

Cách 2: Nếu là khoản tạm ứng cho công ty của họ để mua hàng nhưng do không biết nên chuyển khoản nhầm vào tài khoản của cá nhân nên xin hoàn lại, hoặc không mua hàng nữa Hoặc là khoản đặt cọc mua hàng nhưng không mua được nên trả lại

– Lập giấy để nghị thanh toán

– Lập UNC chi tiền ngân hàng cho tạm ứng:

Nợ TK 331

Có TK 112

– Lập phiếu thu tiền hoàn ứng:

Nợ TK 111

Có TK 331

Bài viết: Xử lý chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang công ty và ngược lại

học-kế-toán-thực-hành

Tags từ khóa: chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang tài khoản công ty có được không – chuyển tiền từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân – khách hàng trả tiền bằng tài khoản cá nhân – giám đốc chuyển tiền vào tài khoản công ty – nộp tiền mặt vào tài khoản công ty – khách hàng chuyển tiền vào tài khoản công ty – ủy nhiệm chi từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân – chuyển tiền vào tài khoản cá nhân

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Xử lý chuyển tiền từ tài khoản cá nhân sang công ty và ngược lại 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.