Chat with us, powered by LiveChat Xử lý hóa đơn mua vào của doanh nghiệp ngừng kinh doanh hoặc bỏ trốn

Xử lý hóa đơn mua vào của doanh nghiệp ngừng kinh doanh hoặc bỏ trốn

Xử lý hóa đơn mua vào của doanh nghiệp ngừng kinh doanh hoặc bỏ trốn – Trường hợp mua hàng hóa nhận hóa đơn của những doanh nghiệp đã ngừng kinh doanh hay bỏ trốn thì phải xử lý như thế nào? Hóa đơn mua vào của những doanh nghiệp này có được kê khai khấu trừ thuế không? 

(Hình ảnh: Xử lý hóa đơn mua vào của doanh nghiệp ngừng kinh doanh hoặc bỏ trốn)

(Hình ảnh: Xử lý hóa đơn mua vào của doanh nghiệp ngừng kinh doanh hoặc bỏ trốn)

Trước tiên doanh nghiệp bạn cần xác định thời điểm phát sinh hóa đơn đầu vào là trước hay là sau khi doanh nghiệp ngừng kinh doanh (bỏ trốn).

1. Trường hợp hóa đơn phát sinh sau ngày doanh nghiệp ngừng kinh doanh (bỏ trốn)

Trong trường hợp hóa đơn phát sinh sau ngày doanh nghiệp bỏ trốn thì doanh nghiệp không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

2. Trường hợp hóa đơn phát sinh trước ngày doanh nghiệp ngừng kinh doanh (bỏ trốn)

Doanh nghiệp bạn cần phải kiểm tra xem xét nếu doanh nghiệp bạn thực sự có mua hàng của doanh nghiệp đó, có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, hợp lý, đầy đủ, đúng quy định, thì cơ sở kinh doanh sẽ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và sẽ được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

− Nếu doanh nghiệp chưa thực hiện kê khai khấu trừ thuế GTGT thì Cơ quan thuế thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết để tạm dừng kê khai khấu trừ thuế GTGT đối với các hóa đơn có dấu hiệu vi phạm pháp luật, chờ kết quả chính thức cơ quan có thẩm quyền.

Bạn đang xem: Xử lý hóa đơn mua vào của doanh nghiệp ngừng kinh doanh hoặc bỏ trốn

− Nếu doanh nghiệp đã kê khai khấu trừ thuế GTGT rồi thì cơ quan thuế thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết để kê khai điều chỉnh giảm số thuế GTGT đã khấu trừ.

Trường hợp doanh nghiệp khẳng định việc mua bán hàng hóa và hóa đơn GTGT đầu vào sử dụng kê khai khấu trừ là đúng quy định thì doanh nghiệp phải cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nếu qua thanh tra, kiểm tra xác minh được việc mua bán hàng hóa là có thực và đúng với quy định của pháp luật thì doanh nghiệp được khấu trừ, hoàn thuế GTGT; đồng thời doanh nghiệp phải cam kết nếu trong các hồ sơ, tài liệu doanh nghiệp xuất trình cho cơ quan Thuế sau này phát hiện có sai phạm, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Lưu ý: Nếu việc tạm dừng khấu trừ thuế dẫn đến tăng số thuế GTGT phải nộp thì cơ quan thuế có trách nhiệm tổng hợp, theo dõi các trường hợp này, chưa yêu cầu nộp và chưa tính phạt nộp chậm, chờ kết luận chính thức của Cơ quan có thẩm quyền.

hoc-ke-toan-thuc-hanh

Bài viết: Xử lý hóa đơn mua vào của doanh nghiệp ngừng kinh doanh hoặc bỏ trốn

Có thể bạn quan tâm: Khi lập hóa đơn tên người mua, địa chỉ quá dài thì xử lý như thế nào?

Xử lý hóa đơn mua vào của doanh nghiệp ngừng kinh doanh hoặc bỏ trốn tinh ngyen
Xử lý hóa đơn mua vào của doanh nghiệp ngừng kinh doanh hoặc bỏ trốn

Summary:

5

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Xử lý hóa đơn mua vào của doanh nghiệp ngừng kinh doanh hoặc bỏ trốn 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.