Chat with us, powered by LiveChat Xử lý khi mất hóa đơn đầu vào và mức phạt

Xử lý khi mất hóa đơn đầu vào và mức phạt

Xử lý khi mất hóa đơn đầu vào và mức phạt – Cách xử lý khi làm mất hóa đơn GTGT đầu vào (liên 2 – liên giao cho khách hàng). Mức phạt đối với trường hợp làm mất, cháy, hỏng liên 2. Kế toán cần nắm rõ những điều này để xử lý tốt hơn và tránh gây thất thoát cho doanh nghiệp.

lam-sao-de-xu-ly-khi-mat-hoa-don-dau-vao-va-muc-phat

(Hình ảnh: Xử lý khi mất hóa đơn đầu vào và mức phạt)

Các trường hợp mất hóa đơn GTGT được hướng dẫn tại điều 24, thông tư 39/2014/TT-BCT theo đó đối với trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn đầu vào (liên 2) kế toán sẽ làm như sau:

Cách xử lý:

  • Dù là bên bán hay bên mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 thì:

– Khi phát hiện mất hóa đơn (dù đã lập hay chưa lập) kế toán cũng phải thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo mẫu BC21/AC ( phụ lục 3 thông tư 39/2014/TT-BTC) trong vòng 5 ngày kể từ khi phát hiện ra mất hóa đơn.

– Trường hợp ngày cuối cùng (ngày thứ 05) trùng với ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày tiếp theo của ngày nghỉ đó.

  • Hai bên lập biên bản ghi nhận sự việc:

– Trong biên bản phải ghi rõ liên 1 của người bán đã kê khai và nộp thuế trong tháng nào, ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản.

– Nộp tiền phạt theo quy định. 

  • Bên bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho bên mua để bên mua sử dụng làm chứng từ kế toán và kê khai thuế kèm theo biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2.

Bạn đang xem: Xử lý khi mất hóa đơn đầu vào và mức phạt

Mức phạt:

Theo Thông tư 176/2016/TT-BTC kể từ ngày 15/12/2016 : Mức phạt làm mất hóa đơn GTGT đầu vào sẽ từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng. Cụ thể:

– Xử phạt cho trường hợp làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho KH) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách. Trường hợp bên bán và bên mua lập biên bản ghi nhận sự việc, bên bán đã kê khai, nộp thuế, có hợp đồng, chứng từ chứng minh việc mua bán hàng hóa, dịch vụ và có 1 tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt ở mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ 2 tình tiết giảm nhẹ thì xử phạt cảnh cáo.

– Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên 2) trong thời gian lưu trữ thì xử phạt theo pháp luật về kế toán.

– Trường hợp bên mua tìm lại được hoá đơn đã mất và báo cáo lại với cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế ban hành quyết định xử phạt thì bên mua không bị phạt tiền.

– Trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền.

– Trường hợp trong cùng một thời điểm, tổ chức, cá nhân thông báo mất nhiều số hoá đơn cho cơ quan thuế nhưng nếu cơ quan thuế có đủ căn cứ xác định tổ chức, cá nhân gộp nhiều lần mất hoá đơn để báo cáo cơ quan thuế thì xử phạt theo từng lần mất hoá đơn.

– Trường hợp mất, cháy, hỏng hoá đơn liên 2 đã sử dụng có liên quan đến bên thứ ba thì căn cứ vào việc bên thứ ba do bên nào thuê để xác định trách nhiệm và xử phạt.

 

học kế toán thực hành

Bài viết: Xử lý khi mất hóa đơn đầu vào và mức phạt

Có thể bạn quan tâm:

Xử lý trường hợp mất hóa đơn viết sai:

+ Bên làm mất vẫn làm báo cáo mất cháy hỏng hóa đơn BC21/AC gửi cơ quan thuế.

+ Nếu mất hóa đơn viết sai đã xóa bỏ (đã lập hóa đơn khác thay thế) thì chỉ bị phạt cảnh cáo, không bị phạt tiền.

+ Nếu mất hóa đơn viết sai (chưa lập hóa đơn thay thế) thì bên bán và bên mua cần lập biên bản nêu rõ sai sót, đồng thời bên bán lập hóa đơn mới giao cho bên mua, trên hóa đơn mới ghi rõ thay thế cho hóa đơn số, ngày tháng năm theo quy định.

Lưu ý: Trường hợp này không cần phải sao chụp liên 1, bên bán xuất lại hóa đơn mới giao liên 2 cho bên mua để làm căn cứ kê khai hạch toán.

Xử lý khi mất hóa đơn đầu vào và mức phạt tinh ngyen
Xử lý khi mất hóa đơn đầu vào và mức phạt

Summary:

5

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Xử lý khi mất hóa đơn đầu vào và mức phạt 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.