Chat with us, powered by LiveChat #1. Xử lý trùng số CMND khi đăng ký mã số thuế

Xử lý trùng số CMND khi đăng ký mã số thuế

Xử lý trùng số CMND khi đăng ký mã số thuế

xu-ly-trung-so-cmnd-khi-dang-ky-ma-so-thue

(Hình ảnh: Xử lý trùng số CMND khi đăng ký mã số thuế)

** Căn cứ theo quy định tại điểm b, điểm c, khoản 1, Điều 5 Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính:

“…Cá nhân được cấp một mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó. Người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân. Mã số thuế cấp cho người phụ thuộc đồng thời cũng là mã số thuế của cá nhân khi cá nhân phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước…”

==> Căn cứ hướng dẫn nêu trên, MST cấp cho cá nhân được sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó để thực hiện các giao dịch phát sinh với cơ quan thuế (nếu có).

Trong quá trình triển khai đăng ký, cấp mã số thuế TNCN phát sinh trùng số CMND dẫn đến người gửi dữ liệu đăng ký thuế sau không đủ điều kiện được cấp MST. Thực hiện theo Công văn số 5357/TCT-TNCN về tiếp tục xử lý trùng CMND trong cấp mã số thuế TNCN theo. Công văn số 4313/TCT-CNTT, Cục Thuế hướng dẫn và phân công trách nhiệm thực hiện như sau:

– Người nộp thuế chỉ được cấp một MST duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động từ khi đăng ký thuế cho đến khi không còn tồn tại.

– Căn cứ pháp lý để cơ quan thuế xác định tính duy nhất của một cá nhân chính là số CMND do cơ quan Công an cấp. Về nguyên tắc số CMND do cơ quan Công an cấp là mã số duy nhất đối với từng cá nhân.

– Tuy vậy, trong quá trình triển khai đăng ký cấp mã số thuế TNCN đối với các cá nhân có thu nhập từ tiền lương gặp phải vướng mắc đối với nhiều trường hợp trùng số CMND giữa 2 cá nhân ở 2 địa phương khác nhau, đặc biệt là những tỉnh, thành phố thuộc diện tách tỉnh trước đây.

– Theo thiết kế và nguyên tắc xử lý cấp mã số thuế TNCN thì phần mềm ứng dụng Đăng ký thuế (TIN) hiện tại không cho phép thực hiện cấp mã số thuế mới cho trường hợp trùng số CMND, để đảm bảo kiểm soát tính duy nhất của MST, đặc biệt đối với thuế TNCN. Tuy nhiên, do thực tế xảy ra nhiều và lại do nguyên nhân khách quan. 

** Để cơ quan Thuế có thể cấp mã số thuế cho các cá nhân bị trùng số CMND do nguyên nhân khách quan nêu trên, Tổng cục Thuế hướng dẫn các Cục Thuế thực hiện như sau:

Căn cứ pháp lý để cơ quan thuế xác định tính duy nhất của một cá nhân chính là số chứng minh nhân dân do cơ quan Công an cấp. Về nguyên tắc số CMND do cơ quan Công an cấp là mã số duy nhất đối với từng cá nhân. Tuy nhiên trong thực tế có nhiều trường hợp trùng số CMND giữa 2 cá nhân ở hai địa phương khác nhau. Hiện tại vẫn chưa có quy định cho phép cấp mã số thuế TNCN cho trường hợp trùng CMND. Vì thế, Tổng cục thuế đã có Công văn số 2871/TCT-CNTT ngày 03/8/2010, hướng dẫn xử lý trùng chứng minh thư trong triển khai đăng ký thuế cho cá nhân như sau:

” Bước 1: Kiểm tra thông tin CMND đã nhập vào các hệ thống đăng ký mã số thuế với thông tin trên hồ sơ gốc của NNT:

– Nếu do người sử dụng nhập nhầm số CMND thì tiến hành cập nhật lại thông tin trên hệ thống cho đúng với thông tin trên hồ sơ gốc của người nộp thuế (NNT).

– Nếu số CMND trên hệ thống đã khớp đúng với thông tin trên hồ sơ gốc thì thực hiện tiếp bước 2 dưới dây

Bước 2: Thực hiện tra cứu thông tin của NNT trên trang web tncnonline.tct.vn (có thể tra cứu theo mã số thuế hoặc số CMND)

– Nếu thông tin của cá nhân bị trùng CMND khớp với thông tin cá nhân của NNT liên quan (Tên, ngày sinh, số CMND, ngày cấp CMND):

+ Trong trường hợp hệ thống cho phép thay thế thì NSD thực hiện thay thế trên chức năng của ứng dụng

+ Trong trường hợp không được thay thế thì Cơ quan thuế làm việc với NNT để làm các thủ tục theo quy định đăng ký thuế hiện hành (ví dụ: trường hợp NNT có có 2 mã số thuê TNCN trở lên thì cơ quan thuế hướng dẫn NNT làm thủ tục đóng 1 MST và chỉ sử dụng MST còn lại; trường hợp NNT làm hồ sơ đăng ký mới và bị báo trùng với 1 MST mà NNT đã được cấp và đang ở trạng thái hoạt động thì cơ quan thuế hướng dẫn NNT đăng ký cửa hàng, cửa hiệu trực thuộc MST mà NNT đã được cấp,…)

– Nếu thông tin của cá nhân bị trùng CMND không khớp với thông tin cá nhân của NNT liên quan (Tên, ngày sinh, số CMND, ngày cấp CMND):

+ Thực hiện theo hướng dẫn tại công văn 4313/TCT-CNTT ngày 21/10/2009. Cụ thể như sau: Thực hiện xử lý trùng CMND trên hệ thống đăng ký mã số thuế bằng cách nhập bổ sung thêm 03 ký tự là ký tự viết tắt tên tỉnh (Ví dụ: Nam Định viết tắt là NDI, Hà Nam là HNA, Hà Nội là HAN, Đồng Nai là DON; Bà Rịa -Vũng Tàu là BRV v.v…) vào sau ô CMND của NNT và thực hiện việc đăng ký mã số thuế theo đúng quy trình đăng ký thuế hiện hành.

+ In và lưu kết quả tra cứu thông tin của cá nhân báo trùng vào hồ sơ đăng ký thuế của cá nhân.” 

==> Để thực hiện xử lý trùng CMND, người nộp thuế cần xử lý bằng cách:

– Trên hệ thống đăng ký mã số thuế: nhập bổ sung thêm 03 ký tự là ký tự viết tắt tên tỉnh đang cư trú của mình vào sau ô CMND của NNT và thực hiện việc đăng ký mã số thuế theo đúng quy trình đăng ký thuế hiện hành.

Ví dụ: Vĩnh Phúc là VPH, Hà Nam là HNA, Hà Nội là HAN, Nam Định viết tắt là NDI, Bà Rịa -Vũng Tàu là BRV, Đồng Nai là DON, …

– Làm công văn gửi Chi cục thuế quản lý trực tiếp, tài liệu gửi kèm:

+ Tờ khai đăng ký thuế mẫu 05/ĐK-TCT ban hành kèm theo thông tư 80/2012

+ CMTND photo công chứng của người lao động bị trùng 

+ Bảng kết quả cấp mã của cơ quan thuế 

+ Danh sách người lao động bị trùng MST có xác nhận của công ty

Bạn đang xem: Xử lý trùng số CMND khi đăng ký mã số thuế

** Xử lý khi số CMND của cá nhân đó bị khai báo trộm:

Trường hợp cá nhân đó chưa đăng ký nhưng số chứng minh đã có trên hệ thống hoặc cá nhân làm việc tại doanh nghiệp nhưng mã số thuế cá nhân của họ được sử dụng cả cho doanh nghiệp E, doanh nghiệp H mà họ hoàn toàn không biết.

Đối với các trường hợp bị lấy trộm mã số thuế TNCN, các cá nhân nên đến làm việc với cục thuế để phát hiện ra đơn vị nào đang sử dụng CMND của mình. Theo Luật Quản lí thuế, đơn vị đó sẽ bị truy thu thuế TNDN liên quan đến phần khai gian dối.

“….Việc doanh nghiệp khác lấy mã số thuế của bạn là những trường hợp xảy ra khi doanh nghiệp làm khống bảng lương để đẩy chi phí lên, nhằm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Để né hoặc giảm khoản thuế thu nhập doanh nghiệp, một số đơn vị đã sử dụng “thủ thuật” tăng số nhân viên từ 10 người lên 15 hoặc 20 người nhằm nâng chi phí, giảm lãi hoặc thậm chí biến hóa con số lợi nhuận thành âm. Các doanh nghiệp thường hợp pháp hóa số nhân viên này bằng tận dụng một số hồ sơ xin việc, tự tạo hợp đồng lao động rồi tự ký vào bảng lương. Đây là cách hiện rất nhiều doanh nghiệp đang dùng để trốn thuế. Việc giả mạo hồ sơ không khó, chủ yếu là sử dụng tên của người lao động, còn bảng lương và chữ ký doanh nghiệp thường “tự biên tự diễn”…”.

** Hướng dẫn về việc thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với cá nhân có thay đổi số chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân. 

Theo Công văn số 896/TCT-KK ngày 8/3/2016 của Tổng cục Thuế về việc cấp mã số thuế đối với cá nhân nộp thuế TNCN thì cá nhân được cấp một mã số thuế duy nhất, không thay đổi trong suốt cuộc đời của cá nhân đó và dùng để khai thuế, nộp thuế cho tất cả các loại thuế mà cá nhân phải nộp.

” Trường hợp cá nhân đã được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân, sau đó cá nhân có thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và được cấp chứng minh nhân dân mới và số chứng minh nhân dân mới (09 số tự nhiên hoặc 12 số tự nhiên) theo địa bàn cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi chuyển đến, hoặc được cấp số định danh cá nhân theo quy định của Luật Căn cước công dân số 59/2014/QH13, thì cá nhân đó phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế hiện hành. Không được cấp mã số thuế thu nhập cá nhân mới theo số chứng minh nhân dân mới hoặc số định danh cá nhân mới.

Trường hợp cơ quan thuế địa phương nơi người nộp thuế chuyển đến đã cấp mã số thuế mới cho người nộp thuế theo số chứng minh thư mới hoặc số định danh cá nhân mới phải có trách nhiệm thực hiện thu hồi mã số thuế đã cấp không đúng nguyên tắc trên, đồng thời hướng dẫn và hỗ trợ người nộp thuế sử dụng mã số thuế đã được cấp để thực hiện kê khai, nộp thuế hoặc khấu trừ các thu nhập phát sinh theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.” 

Bài viết: Xử lý trùng số CMND khi đăng ký mã số thuế

học-kế-toán-thực-hành

Tags từ khóa: xử lý khi bị trùng số cmnd – trùng cmnd khi đăng ký mst – công văn số 4313 /tct-cntt v/v hướng dẫn xử lý trùng cmnd trong triển khai đăng ký thuế tncn. – số chứng minh thư trùng nhau – trùng mã số thuế – trùng số chứng minh nhân dân phải làm sao – ký tự viết tắt tên tỉnh theo quy định của ngành thuế – bảng kê danh sách người nộp thuế không đủ điều kiện cấp mã số thuế

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Xử lý trùng số CMND khi đăng ký mã số thuế 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.