Chat with us, powered by LiveChat Xử phạt vi phạm hành chính về chứng từ kế toán mới nhất

Xử phạt vi phạm hành chính về chứng từ kế toán mới nhất

Xử phạt vi phạm hành chính về chứng từ kế toán mới nhất

xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-ve-chung-tu-ke-toan-moi-nhat

(Hình ảnh: Xử phạt vi phạm hành chính về chứng từ kế toán mới nhất)

** Quy định mức phạt vi phạm về chứng từ kế toán như:

– Lập sai chứng từ kế toán, không đủ số liên.

– Chữ ký không thống nhất.

– Ký bằng mực màu đỏ.

– Không có chữ ký.

– Tẩy xoá, sửa chữa chứng từ kế toán.

** Vậy những sai lầm trên được xử phạt như thế nào? Hãy xem trước và sau Nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ quy định xử phạt hành vi vi phạm quy định về chứng từ kế toán cụ thể như sau:

1. Quy định được áp dụng trước ngày ngày 1/5/2018 – Căn cứ theo điều 7 Nghị định 105/2013/NĐ-CP quy định cụ thể như sau:

a. Phạt cảnh cáo đối với hành vi ký chứng từ kế toán không đúng với quy định về vị trí chữ ký của các chức danh đối với từng loại chứng từ kế toán.

b. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng:

– Lập chứng từ kế toán không đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định của pháp luật về kế toán

– Tẩy xóa, sửa chữa chứng từ kế toán.

c. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng:

– Lập chứng từ kế toán không đủ số liên theo quy định của mỗi loại chứng từ kế toán

– Ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký

– Ký chứng từ kế toán mà không có thẩm quyền ký hoặc không được ủy quyền ký.

d. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng:

– Giả mạo, khai man chứng từ kế toán

– Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man chứng từ kế toán

– Lập chứng từ kế toán có nội dung các liên không giống nhau trong trường hợp phải lập chứng từ kế toán có nhiều liên cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh

– Không lập chứng từ kế toán khi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh

– Lập nhiều lần chứng từ kế toán cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh

– Hủy bỏ hoặc cố ý làm hư hỏng chứng từ kế toán.

e. Hình thức xử phạt bổ sung:

– Tịch thu chứng từ kế toán đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a, b Khoản 4 Điều này

Bạn đang xem: Xử phạt vi phạm hành chính về chứng từ kế toán mới nhất

– Tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề kế toán đối với người hành nghề kế toán từ 01 tháng đến 03 tháng; đình chỉ kinh doanh dịch vụ kế toán đối với tổ chức kinh doanh dịch vụ kế toán từ 01 tháng đến 03 tháng vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều này.

f. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc phải hủy các chứng từ kế toán đã lập trùng lặp cho một nghiệp vụ quy định tại Điểm đ Khoản 4 Điều này.

2. Quy định được áp dụng từ ngày ngày 1/5/2018 – Căn cứ theo điều 8 Nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ quy định cụ thể như sau:

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng:

– Mu chứng từ kế toán không có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định

– Tẩy xóa, sửa chữa chứng từ kế toán

– Ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ, mực phai màu

– Ký chứng từ kế toán bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn

– Chứng từ chi tiền không ký theo từng liên.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng:

– Lập chứng từ kế toán không đủ số liên theo quy định của mỗi loại chứng từ kế toán

– Ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký

– Ký chứng từ kế toán mà không đúng thẩm quyền

– Chữ ký của một người không thống nhất hoặc không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký

– Chứng từ kế toán không có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ

– Không dịch chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt theo quy định

– Để hư hỏng, mất mát tài liệu, chứng từ kế toán đang trong quá trình sử dụng.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng:

– Giả mạo, khai man chứng từ kế toán nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự

– Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man chứng từ kế toán nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự

– Lập chứng từ kế toán có nội dung các liên không giống nhau trong trường hợp phải lập chứng từ kế toán có nhiều liên cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh

– Không lập chứng từ kế toán khi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh

– Lập nhiều lần chứng từ kế toán cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh

– Thực hiện chi tiền khi chứng từ chi tiền chưa có đầy đủ chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kế toán.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

– Bổ sung các yếu tố chưa đầy đủ của chứng từ đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này

– Buộc hủy các chứng từ kế toán bị khai man, giả mạo đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều này

– Buộc lập bổ sung chứng từ chưa được lập khi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đối với hành vi quy định tại điểm d khoản 3 Điều này

– Buộc hủy các chứng từ kế toán đã được lập nhiều lần cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đi với hành vi quy định tại điểm đ khoản 3 Điều này.

Bài viết: Xử phạt vi phạm hành chính về chứng từ kế toán mới nhất

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể xem thêm: Quy định mức phạt vi phạm hành chính về sổ sách kế toán 2018

Tags từ khóa: xử phạt vi phạm hành chính về thuế mới nhất – thông tư hướng dẫn xử phạt về kế toán – xử phạt vi phạm hành chính về kế toán – các hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong hóa đơn – cách tính mức phạt vi phạm hành chính – mức xử phạt vi phạm hành chính – các sai phạm trong kế toán và hướng xử lý – xử lý vi phạm thuế giá trị gia tăng

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Xử phạt vi phạm hành chính về chứng từ kế toán mới nhất 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.