Chat with us, powered by LiveChat Cách sử dụng hóa đơn thương mại đối với hàng xuất khẩu - Học kế toán thực hành

Cách sử dụng hóa đơn thương mại đối với hàng xuất khẩu

Cách sử dụng hóa đơn thương mại đối với hàng xuất khẩu. Đối với hàng xuất khẩu trực tiếp ra nước ngoài, đối với hàng xuất khẩu vào khu phi thuế quan thì sử dụng hóa đơn thương mại như thế nào?

cach-su-dung-hoa-don-thuong-mai-doi-voi-hang-xuat-khau

Hình ảnh: Cách sử dụng hóa đơn thương mại đối với hàng xuất khẩu

1. Đối với hàng xuất khẩu trực tiếp ra nước ngoài

– Trường hợp doanh nghiệp xuất hàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài, xuất khẩu tại chỗ (trừ xuất khẩu sản phẩm gia công), Bộ Tài chính hướng dẫn doanh nghiệp nộp và xuất trình hoá đơn thương mại thay cho hóa đơn xuất khẩu khi làm thủ tục hải quan.

– Đối với các trường hợp doanh nghiệp vẫn tồn hóa đơn xuất khẩu đã đăng ký tiếp tục sử dụng theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 32 Thông tư số 39/2013/TT-BTC thì được tiếp tục sử dụng.

Các hóa đơn, chứng từ phải nộp:
– Hoá đơn thương mại (Commercial invoice) hoặc hoá đơn xuất khẩu: 01 bản sao
– Hoá đơn GTGT: 01 bản sao
– Tờ khai hải quan: 02 bản chính
– Vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương theo quyết định của Pháp luật: 01 bản sao
– Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O): 01 bản gốc
– Tờ khai kiểm tra hàng hóa của hải quan: 01 bản chính
– Các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật, nếu được hưởng chế độ ưu đãi thuế.

2. Đối với hàng xuất khẩu vào khu phi thuế quan

Trường hợp doanh nghiệp nội địa xuất hàng hóa vào khu phi thuế quan thì trong bộ hồ sơ hải quan sử dụng hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Đối với trường hợp xuất khẩu tại chỗ sản phẩm gia công, gia công chuyển tiếp, xuất khẩu vào doanh nghiệp chế xuất xuất khẩu cũng tương tự

Bài viết: “Cách sử dụng hóa đơn thương mại đối với hàng xuất khẩu”

ads

Có thể bạn quan tâm: “Khu phí thuế quan là gì? Lợi ích của khu phi thuế quan”

1. Khái niệm

Khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam có ranh giới địa lý xác định, được thành lập theo quy định của thủ tướng chính phủ, quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu này và bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.

2. Lợi ích của việc thành lập khu phi thuế quan

– Giải quyết chế độ việc làm cho người lao động, tránh tình trạng thất nghiệp gây tệ nạn xã hội
– Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp
– Ưu đãi về thuế thu nhập của người Việt Nam và người nước ngoài trực tiếp làm việc, sản xuất kinh doanh tại khu kinh tế cửa khẩu
– Hàng hóa, dịch vụ từ khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu xuất khẩu ra nước ngoài thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Hàng hóa, dịch vụ sản xuất và được tiêu thụ trong khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa các khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu với nhau thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Hàng hóa, dịch vụ từ các khu chức năng khác trong khu kinh tế cửa khẩu và hàng hóa, dịch vụ từ nội địa Việt Nam xuất khẩu vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng là 0%.

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Cách sử dụng hóa đơn thương mại đối với hàng xuất khẩu 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.