Chat with us, powered by LiveChat Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

(Hình ảnh: Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp)

(Hình ảnh: Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp)

1. Đối tượng áp dụng chế độ tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:

– Người làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động.

– Người làm việc theo hợp đồng lao động được giao kết bằng văn bản có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng: áp dụng từ 01/01/2018.

– Cán bộ, công chức, viên chức.

– Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu.

– Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

– Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí.

– Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

2. Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

– Người lao động được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện – Bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc

+ Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động (trường hợp này yêu cầu văn bản theo yêu cầu từ đơn vị)

Bài viết: Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

+ Trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý.

+ NLD bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên bị tai nạn

– Người lao động được hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

+ Bị bệnh thuộc danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ Y tế và Bộ lao động thương binh – xã hội ban hành khi làm việc trong môi trường hoặc nghề có yếu tố độc hại

+ Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị bệnh

3. Giám định mức suy giảm khả năng lao động

– Sau khi thương tật, bệnh tật đã được điều trị ổn định

– Sau khi thương tật, bệnh tật tái phát đã được điều trị ổn định

– Người lao động được giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Vừa bị tai nạn lao động vừa bị bệnh nghề nghiệp

– Bị tai nạn lao động nhiều lần

– Bị nhiều bệnh nghề nghiệp.

5. Điều kiện hưởng trợ cấp 

– Điều kiện hưởng trợ cấp 1 lần: NLĐ bị TNLĐ – BNN, suy giảm khả năng lao động từ 5%-30%.

– Điều kiện hưởng trợ cấp hàng tháng: NLĐ bị TNLĐ – BNN, suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên.

– Điều kiện hưởng trợ cấp phục vụ: NLĐ bị TNLĐ – BNN, suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị liệt cột sống hoặc mù 2 mắt hoặc cụt, liệt 2 chi hoặc bị bệnh tâm thần.

Bài viết: Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

học-kế-toán-thực-hành

Tags từ khóa: hưởng trợ cấp tai nạn – chế độ tai nạn lao dong mới nhất 2017 – điều kiện hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp – bị tai nạn giao thông có được hưởng bhxh – mức hưởng bảo hiểm tai nạn lao dong – luật bảo hiểm tai nạn – chế độ bảo hiểm tai nạn – cách tính huỏng chế độ tai nạn ld

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.