Chat with us, powered by LiveChat File Excel tính lương nhân công ngành may nhiều công đoạn

File Excel tính lương nhân công ngành may nhiều công đoạn

File Excel tính lương nhân công ngành may nhiều công đoạn – Bài viết dưới đây, chia sẻ cho các bạn File Excel tính lương nhân công ngành may nhiều công đoạn giúp bạn trong việc tập hợp và phân bổ chi phí nhân công trong công ty may qua nhiều dây chuyền sản xuất khác nhau.

(Hình ảnh: File Excel tính lương nhân công ngành may nhiều công đoạn)

(Hình ảnh: File Excel tính lương nhân công ngành may nhiều công đoạn)

** Để sử dụng File Excel, các bạn thực hiện các bước sau đây:

Bước 1: Tạo danh mục nhân viên và chi tiết theo dây chuyền sản xuất:

Nhập dữ liệu vào các cột Code, họ tên, bộ phận, ngày vào, ghi chú.h1

Bước 2: Tạo bảng kê đơn đặt hàng sản xuất trong kỳ (Bảng số lượng các đơn đặt hàng):

Trên bảng này gồm các cột chứa các thông tin sau: Chủng loại hàng, số lượng sản phẩm, mã đơn hàng,…

h1

Bước 3: Bảng chi tiết các công đoạn sản xuất cho từng đơn hàng và đơn giá nhân công cho một sản phẩm ở từng công đoạn:

Để dễ cho việc quản lý từng phân đoạn, công đoạn, tạo bảng chi tiết các công đoạn sản xuất một cách chi tiết và cụ thể. Bảng bao gồm các cột như: Khóa, số công đoạn, mã hàng, tên công đoạn, đơn giá, số lượng, đã tính lương lần 1, đã tính lương lần 2,…

+ Cột số lượng – Số lượng sản phẩm được đặt hàng gia công trong kỳ

+ Cột công đoạn – Số công đoạn chi tiết cần làm trong đơn hàng

+ Cột Mã hàng – Đơn hàng khách hàng đặt ở bảng 2

+ Cột đơn giá – Số tiền trả cho công nhân trên một sản phẩm

Bạn đang xem: File Excel tính lương nhân công ngành may nhiều công đoạn

h1

Bước 4: Tập hợp số thành phẩm nhập kho theo công đoạn sản xuất/ đơn hàng và theo từng nhân viên:

Sau khi tạo xong Bảng chi tiết các công đoạn sản xuất và đơn giá nhân công, tiến hành lập bảng tập hợp số thành phẩm nhập kho theo công đoạn sản xuất/đơn hàng và theo từng nhân viên. Bảng này gồm có các cột chứa các thong tin như: Ngày tháng, mã số thẻ, mã hàng, số công đoạn, số lượng, đơn giá, thành tiền, tên công đoạn, họ và tên của công nhân,…

h1

** Các bạn cần chú ý 2 điểm sau:

+ Đơn giá: Chính là giá / 1 sản phẩm ở bảng 3

+ Công đoạn và số lượng sản phẩm được tập hợp theo từng nhân công một dựa trên báo cáo của chuyền trưởng

Bước 5, 6: Xem báo cáo chi phí theo nhân công và giai đoạn tự động bằng PivotTable cho từng công đoạn.

h1

** Tải File Excel tính lương nhân công ngành may nhiều công đoạn mới nhất

<<<<< LINK DOWNLOAD::: VUI LÒNG LIÊN HỆ BỘ PHẬN LIVECHAT ĐỂ NHẬN LINK TẢI >>>>>

Bài viết: File Excel tính lương nhân công ngành may nhiều công đoạn

học-kế-toán-thực-hành

Bạn có thể xem thêm: 

Mẫu File Excel quản lý công nợ – vật tư

Mẫu bảng tính khấu hao tài sản cố định mới nhất"}" data-sheets-userformat="{"2":4611,"3":[null,0],"4":[null,2,16777215],"12":0,"15":"Arial, Helvetica, sans-serif"}">Mẫu bảng tính khấu hao tài sản cố định mới nhất

Tags từ khóa: Chia sẻ file excel tính lương nhân công ngành may nhiều giai đoạn, Các bước sử dụng file excel tính lương nhân công ngành may qua nhiều giai đoạn mới nhất, cách tập hợp và phân bổ chi phí nhân công ngành may qua nhiều phân đoạn, file excel tính lương nhân công cho kế toán ngành may.

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá File Excel tính lương nhân công ngành may nhiều công đoạn 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.