Chat with us, powered by LiveChat Hệ thống công thức phân tích tài chính doanh nghiệp - Học kế toán thực hành

Hệ thống công thức phân tích tài chính doanh nghiệp

Hệ thống công thức phân tích tài chính doanh nghiệp mới nhất 2017. Các bạn đang là kế toán? Các bạn đang gặp phải khó khăn trong việc phân tích tài chính của doanh nghiệp? Bộ tài liệu tập hợp toàn bộ những công thức cần thiết dành cho các bạn kế toán có thể thực hiện công việc phân tích tài chính của doanh nghiệp một cách dễ dàng.

Để Tải full Hệ thống công thức phân tích tài chính doanh nghiệp các bạn Chat với tư vấn viên để nhận được file nhé.

Hệ thống công thức phân tích tài chính doanh nghiệp

Hình ảnh: Hệ thống công thức phân tích tài chính doanh nghiệp

Tài liệu gồm chia làm 5 chủ đề:

Chương I: TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

1. Phương pháp xác định giá thành sản phẩm.
2. Hạ giá thành sản phẩm.
3. Phương pháp xác định doanh thu bán hàng.
4. Điểm hoà vốn.
5. Lợi nhuận của doanh nghiệp.

Chương II: VỐN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP

1. Một số công thức chung:
2. Cách xác định nguyên giá TSCĐ
3. Cách xác định NG của TSCĐ theo các phương pháp tính thuế GTGT của DN
4. Các phương pháp khấu hao TSCĐ.
5. Lập kế hoạch khấu hao:
6. Hệ số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, TSCĐ trong doanh nghiệp
7. Chú ý

Chương III: VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp
2. Phương pháp xác định nhu cầu Vốn lưu động
3. Vốn tồn kho dự trữ
4. Vốn bằng tiền và các khoản phải thu.

Chương IV: NGUỒN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP

  Chương V: CƠ CẤU NGUỒN VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN

1. Một số chi tiêu đặc trưng
2. Hệ thống đòn bẩy trong doanh nghiệp
3. Chi phí sử dụng vốn
4. Chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu
5. Chi phí sử dụng vốn bình quân.
6. Chi phí sử dụng vốn cận biên

Bài viết: “Hệ thống công thức phân tích tài chính doanh nghiệp”

học kế toán thực hành

Có thể bạn quan tâm: “Mục đích của quản trị hàng tồn kho là gì ?”

Có 2 mục đích chính:

– Làm đủ lượng hàng tồn kho sẵn có: mục đích chính là đảm bảo hàng tồn kho sẵn có theo yêu cầu trong mọi thời điểm. Vì sự thiếu hụt và dư thừa hàng tồn kho đều chứng tỏ cho sự tốn kém trong tổ chức điều hành. Trường hợp thiếu hụt hàng tồn kho thì dây chuyền sản xuất sẽ bị gián đoạn. Hậu quả là việc sản xuất giảm đi hoặc không thể sản xuất.

– Giảm thiểu chi phí và đầu tư cho hàng tồn kho: liên quan gần nhất đến mục đích trên đó là làm giảm cả chi phí lẫn khối lượng đầu tư vào hàng tồn kho. Điều này đạt được chủ yếu bằng cách đảm báo khối lượng cần thiết hàng tồn kho trong tổ chức ở mọi thời điểm.

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Hệ thống công thức phân tích tài chính doanh nghiệp 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.