Chat with us, powered by LiveChat Thủ thuật excel kế toán lương bạn cần những gì - Học kế toán thực hành

Thủ thuật excel kế toán lương bạn cần những gì

Thủ thuật excel kế toán lương – Bạn cần những gì ? Để làm tốt công việc của kế toán tiền lương trong doanh nghiệp đòi hỏi người làm kế toán cần phải nắm bắt đầy đủ các kỹ năng nghiệp vụ cần thiết như biết cách khai báo nhiều biểu thuế thu nhập cá nhân khác nhau cùng với ngày hiệu lực của biểu thuế, nắm vững các thông tin về lương của nhân viên như loại lương, lương ròng hay gộp, lương cơ bản, ngày hiệu lực, các thông tin về phụ cấp, các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập, hiểu biết các thông số có ảnh hưởng đến toàn bộ nghiệp vụ nhân sự và tiền lương của doanh nghiệp như phạm vi của kỳ lương, số giờ / số ngày mặc định làm việc trong tháng, số giờ làm việc trong các ngày trong tuần, cách tính lương khi có thay đổi trong kỳ, mức BHXH, BHYT, các thông số thuế thu nhập cá nhân, biết cách tính và khai báo các loại phụ cấp, các khoản thu nhập / khấu trừ khác…

Excel kế toán luong

Kế toán lương – Bạn cần những gì ?
1. Các hàm về thời gian của Excel :
– Hàm Weeknum – cho biết hôm nay là tuần thứ mấy trong năm

WEEKNUM (serial_num,return_type)
Chỉ số return_type là 1 hoặc 2.
Nếu là 1 : Ngày đầu tuần là Chủ Nhật
Nếu là 2 : Ngày đầu tuần là thứ 2
– Hàm DATEDIF – tính số ngày từ hôm nay đến tương lai
– Hiển thị Ngày, tháng, năm hiện hành
– Hàm Weekday – Tính ngày thuộc thứ mấy trong tuần
– Hàm NETWORKDAYS – Số ngày làm việc trong tháng
– Hàm WORKDAY – Số ngày làm việc trừ ngày lễ giữa 2 khoảng thời gian
– Kết hợp giữa hàm DATE và hàm INT để thêm dấu “/” vào 1 dãy số để thành ngày tháng
– Công thức trả về ngày cuối tháng khác thứ 7, CN
– Đếm số ngày lẻ và chẵn trong 1 tháng bất kỳ
– Đếm xem có bao nhiêu ngày bất kỳ (1,2,…31 hay thứ 2, thứ 3,…CN) trong khoảng thời gian bất kỳ
– Xác định ngày nào khi biết đó là thứ mấy của tuần thứ bao nhiêu trong năm
– Công thức tính ngày cuối cùng trong tháng
– Công thức trả về ngày cuối tháng trước
– Công thức để tính tuổi
– Dịch ngày tháng năm ra chữ
2. Các hàm chuỗi, hàm đếm, hàm mảng để đếm tên NV:
– Đếm số người có tên bắt đầu bằng chữ cái
– Hàm văn bản – Tách tên họ ra 2 cột khác nhau
– Đếm số ký tự xác định ở bất cứ vị trí nào của chuỗi có mặt trong một mảng
3. Các hàm UDF, công thức tính lương, thưởng, trừ lương :
– Hàm tính số giờ bị phạt do trễ giờ
– Trừ lương
– Hàm chấm công (1)
– Hàm chấm công (2)
– Hàm tính thuế TNCN
– Bảng kê tiền bằng Excel
– Giúp lập công tức theo dõi CN nghỉ chế độ
– Chấm công theo giờ trong XD
– Đếm số ngày nghỉ phép của NV
– Công thức tính ngày nghỉ hưu
– Tự động cập nhật vào Bảng chấm công khi có DS các ngày nghỉ phép, nghỉ lễ, ngày làm việc của NV trong tháng
– Bảng chấm công
– Dùng VBA để đếm số ngày chẵn, lẻ trong một tháng bất kỳ – Code nvson
– Dùng VBA để đếm số ngày chẵn, lẻ trong một tháng bất kỳ – Code MrOkebap
– Dùng VBA để đếm số ngày chẵn, lẻ trong một tháng bất kỳ – Code ThuNghi
– Tự điền dấu “/” vào khi nhập 1 chuỗi số có dạng ddmmyy
– Tính ngày tháng tăng lương để xác định NV nào sắp đến hạn nâng lương ?
4. Sử dụng các công cụ nâng cao của Excel trong :
– Quy đổi giữa lương Net và lương Gross bằng Goal Seek
5. File ứng dụng thực tế :
– In phiếu lĩnh lương cho NV từ bảng lương
– In nhãn lương
– Xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Thủ thuật excel kế toán lương bạn cần những gì 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.