Chat with us, powered by LiveChat Lưu ý về chứng từ kế toán lương

Lưu ý về chứng từ kế toán lương

Lưu ý về chứng từ kế toán lương. Những lưu ý về chứng từ khi làm kế toán tiền lương. Làm kế toán là một công việc đòi hỏi mức độ tỉ mỉ và chính xác cao, vì vậy phải hết sức cẩn thận trong công việc nhất là với kế toán tiền lương.

hu

 

Sau đây là một số lưu ý về chứng từ khi làm kế toán tiền lương:
– Các mẫu chứng từ ghi chép phải đúng mẫu và ghi đúng quy định không được sai sót như ghi thiếu các yếu tố trên mẫu chứng từ, thiếu chữ ký của các cá nhân có liên quan.
– Các chứng từ gốc kèm theo phải đảm bảo được sự hợp lệ cần có.
– Các khoản tiền chi trên 100.000 đồng phải có Hóa đơn tài chính.
– Các khoản chi lớn phải có hóa đơn tài chính:
+ Thanh toán chi khoán tiền điện thoại phải có danh sách ký nhận cộng thêm hóa đơn kèm theo.
+ Thanh toán chi phí qua qua thẻ Mastercard kèm sao kê của Ngân hàng, và nhất là có chứng từ gốc kèm theo.
+ Chi phí tiền nước, tiền điện thoại, hóa đơn tài chính phải ghi tên, mã số thuế công ty.
….

– Các chứng từ gốc kèm theo phải chính xác và logic về mặt thời gian.
– Ngày trên hóa đơn sau ngày viết Tờ trình.
– Ngày trên Đề nghị thanh toán trước ngày Hóa đơn tài chính.
– Ngày tháng trên các hợp đồng, biên bản thanh lý, biên bản nghiệm thu phải logic.
– Các chứng từ gốc kèm theo phải đảm bảo thật đầy đủ.

Lưu ý về chứng từ kế toán lương
Chi phí cho nhân viên.
– Các bảng lương bắt buộc phải có chữ ký của người nhận tiền.
– Chi phí  ca theo mức cố định tháng hoặc chi phí ca theo số ngày/ đơn giá luôn phải lưu kèm bảng chấm công.
– Chi phí làm thêm giờ phải có giấy báo làm thêm giờ.
Chi phí mua nguyên liệu, nhiên liệu.
– Bảng kê thu mua hàng phải ghi đầy đủ địa chỉ, số chứng minh thư của người bán hàng.
– Thanh toán chi phí xăng dầu phải có mức định mức cụ thể.
Chi phí bằng tiền
— Chi phí cấp phát quà tết luôn có danh sách đính kèm.
– Khoản chi hội nghị khách hàng luôn nhớ đính kèm danh sách khách hàng mời.
– Một số khoản chi hội thảo, hội nghị có danh sách đại biểu, đối với các khoản chi tiền bồi dưỡng cho đại biểu dự họp, hội nghị phải có ký nhận của từng người kèm theo tờ trình xin thanh toán của bộ phận văn phòng.
– Chứng từ xin thanh toán chi phí tiếp khách phải thể hiện rõ được tiếp khách nào.
Thanh toán công nợ
– Đơn vị thực hiện chi trả tiền hàng cho bên thứ 3 không phải là đại diện theo pháp luật của người cung cấp hàng hóa cũng như không có giấy ủy quyền của người cung cấp hàng hóa và dịch vụ.
– Chi tiếp khách không ghi rõ tiếp khách nào.
Ký hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng bổ sung
– Một số hợp đồng đã hết hiệu lực thi hành hoặc các điều khoản hợp đồng không còn phù hợp nên đơn vị phải ký lại hoặc ký bổ sung phụ lục hợp đồng.
Thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng
-Trong hợp đồng mua nguyên vật liệu luôn có thời hạn thực hiện hợp đồng, tuy nhiên do một số nguyên nhân mà việc cung cấp nguyên vật liệu bị chậm trễ, phải có các chứng từ chứng minh lý do của việc trễ hợp đồng cũng như có mức bồi thường thòa đáng theo đúng quy định trong hợp đồng đã ký.
Theo dõi chặt chẽ các hợp đồng
– Các đơn vị rất cần có sổ theo dõi các hợp đồng kinh tế đã ký và tình hình thực hiện các hợp đồng này. Một số hợp đồng hết hiệu lực phải được tổ chức thanh lý theo quy định.

Lưu ý về chứng từ kế toán lương

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Lưu ý về chứng từ kế toán lương 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.