Chat with us, powered by LiveChat Mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo thông tư 200

Mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo thông tư 200

Mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo thông tư 200

(Hình ảnh: Mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo thông tư 200)

(Hình ảnh: Mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo thông tư 200)

1. Mục đích của phiếu: 

Theo dõi số lượng vật tư còn lại cuối kỳ hạch toán ở đơn vị sử dụng, làm căn cứ tính giá thành sản phẩm và kiểm tra tình hình thực hiện định mức sử dụng vật tư.

2. Phương pháp và trách nhiệm ghi

– Góc bên trái của Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng.

– Số lượng vật tư còn lại cuối kỳ ở đơn vị sử dụng được phân thành hai loại:

+ Nếu vật tư không cần sử dụng nữa thì lập Phiếu nhập kho (Mẫu số 02 – VT) và nộp lại kho.

+ Nếu vật tư còn sử dụng tiếp thì bộ phận sử dụng lập Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ thành 2 bản.

– Phụ trách bộ phận sử dụng ký tên:

+ 1 bản giao cho phòng vật tư (nếu có);

+ 1 bản giao cho phòng kế toán.

3. Mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo thông tư 200

mau-phieu-bao-vat-tu-con-lai-cuoi-ky-theo-thong-tu-2001

** Download Mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo thông tư 200:

Các bạn chat trực tiếp với tư vấn viên góc bên phải  ( Liên hệ giờ hành chính)

Bài viết: Mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo thông tư 200

học-kế-toán-thực-hành

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo thông tư 200 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.