Chat with us, powered by LiveChat Phần mềm excel cập nhật theo thông tư 200/2014/TT-BTC - Học kế toán thực hành

Phần mềm excel cập nhật theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Phần mềm excel cập nhật theo thông tư 200/2014/TT-BTC sẽ giúp bạn làm sổ sách, báo cáo đúng nhất theo thông tư mới của Bộ Tài chính.

Có thể bạn quan tâm:

File excel 25 tiện ích dành cho người kế toán

File excel miễn phí cho công ty xây lắp tính giá thành theo công trình

https://www.daotaoketoanhcm.com/wp-content/uploads/2019/07/phan-mem-excel-cap-nhat-tt200-2014BTC.pngHình ảnh: Phần mềm excel cập nhật thông tư 200/2014/TT-BTC

Phần mềm excel cập nhật theo thông tư 200/2014/TT-BTC – cập nhật chế độ kế toán mới nhất hiện nay sẽ giúp ích cho các bạn kế toán: Cập nhật các loại báo cáo đầy đủ áp dụng theo mẫu của thông tư 200; Bổ sung phần báo cáo kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ đầy đủ; Phần nhập xuất kho và bán hàng nhập chung cùng với các phân hệ khách trên màn hình nhập liệu; Phần mềm dùng macro để lấy số liệu báo cáo một cách tự động từ bảng nhập liệu chung; Bổ sung phần theo dõi chi phí phân bổ ngắn hạn, dài hạn, tài sản cố định và chi phí trích trước; Đầy đủ các sổ chi tiết, sổ cái, sổ nhật ký; …..

Download Button

Link download: Các bạn chat với tư vấn viên để nhận file nha!

Bạn đọc đang theo dõi bài viết : “Phần mềm excel cập nhật theo thông tư 200/2014/TT-BTC”
Các từ khóa liên quan: File excel theo thông tư 200, file excel kế toán thông tư 200/2014/TT-BTC, phần mềm kế toán mới nhất theo thông tư 200, Excel cập nhật mới nhất thông tư 200
Điều bạn cần biết: Hướng dẫn cách dùng hàm DB
Cú Pháp: DB(cost, salvage, life, period, [month])

Trong Đó:

– Cost: Chi phí ban đầu của sản phẩm, tham số bắt buộc
– Salvage: Giá trị sau khi khấu hao (giá trị thu hồi của tài sản), tham số bắt buộc
– Life: Số kỳ khấu hao, tham số bắt buộc
– Period: Kỳ muốn khấu hao, tham số bắt buộc
– Month: Số tháng của năm đầu tiên. Nếu bỏ qua thì mặc định là 12

https://drive.google.com/file/d/1_kEsaBpsPnMdwY1BN0TQAwPPTmjt7SfB/view?usp=sharing

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Phần mềm excel cập nhật theo thông tư 200/2014/TT-BTC 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.