Chat with us, powered by LiveChat Phần mềm Excel kế toán kho - Học kế toán thực hành

Phần mềm Excel kế toán kho

Phần mềm Excel kế toán kho –  Bạn đang là một kế toán kho, và bạn đang gặp rất nhiều rắc rối với những báo cáo hàng tồn, xuất nhập, thẻ kho chi tiết…File excel này tổng hợp tất cả có 3 mẫu nhập xuất tồn kho, các phiếu xuất nhập  sẽ giúp các bạn kế toán kho dễ dàng thực hiện các công việc quản lý hàng tồn kho, in phiếu xuất, nhập kho, tổng hợp xuất nhập tồn,….

Bạn tham khảo thêm:

Excel quản lý hợp đồng trong công ty xây dựng miễn phí

Excel mẫu biên bản kiểm kê tài sản cố định theo thông tư 200

https://www.daotaoketoanhcm.com/wp-content/uploads/2019/08/file-excel-kt-kho.png

Hình ảnh: File excel kế toán kho

File excel kế toán kho bao gồm:
1. Mẫu nhập xuất tồn kho mẫu 01:
– Phiếu nhập kho
– Phiếu xuất kho
– Tổng hợp nhập xuất tồn
Mẫu này hạn chế do nhập xuất tách biệt làm hai sheet nên không thể làm thẻ kho chi tiết cho từng nguyên vật liệu
2. Mẫu nhập xuất tồn kho mẫu 02:
– Phiếu nhập kho
– Phiếu xuất kho
– Tổng hợp nhập xuất tồn
– Thẻ kho chi tiết vật tư
3. Mẫu nhập xuất tồn kho mẫu 03:
– Phiếu nhập kho
– Phiếu xuất kho
– Tổng hợp nhập xuất tồn
– Thẻ kho chi tiết vật tư
4. Mẫu nhập xuất tồn (theo dõi số lượng không theo dõi thành tiền)

Download Button Link file: Các bạn chat trực tiếp với tư vấn viên để nhận link download nha!

Bạn đang xem bài:Phần mềm Excel kế toán kho

Từ khóa liên quan: Tải file excel kế toán kho, kế toán quản lý kho bằng excel, tải miễn phí quản lý kho bằng excel, quản lý nhập xuất tồn kho bằng excel, File excel kế toán kho, file quản lý nhập xuất tồn trên excel.

Điều bạn cần biết: Hàm IF trong Excel

Hàm IF trong Excel để thực hiện các công việc tính toán được chính xác và hiệu quả. Tùy vào cài đặt của từng máy mà dấu phân cách giữa các giá trị trong cú pháp hàm IF có thể là “,” hoặc là “;”
Cú Pháp: IF (điều kiện, giá trị 1, giá trị 2)
Ý Nghĩa: Nếu như “điều kiện” đúng thì kết quả hàm trả về là “giá trị 1”, ngược lại trả về “giá trị 2”.

https://drive.google.com/drive/folders/1WxauhfTGjRXKTH8FVvicaWpUujYvmu5t?usp=sharing

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Phần mềm Excel kế toán kho 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.