Chat with us, powered by LiveChat Cách hạch toán chiết khấu thanh toán

Cách hạch toán chiết khấu thanh toán

Cách hạch toán chiết khấu thanh toán. Chiết khấu thanh toán là gì hạch toán như thế nào? Nhiều bạn kế toán đang vướng mắc trong vấn đề này.

Cách hướng dẫn cách hạch toán chiết khấu thanh toán với cả 2 trường hợp là chiết khấu cho khách hàng và được hưởng.

Chiết khấu thanh toán Là khoản tiền người bán giảm trừ cho người mua, do người mua thanh toán tiền mua hàng trước thời hạn theo hợp đồng.

Cách hạch toán chiết khấu thanh toán

Cách hạch toán chiết khấu thanh toán

Chú ý: Chiết khấu thanh toán là tính trên số tiền thanh toán nên bao gồm cả thuế GTGT.
– Kế từ ngày 2/8/2014: Khoản chiết khấu thanh toán không bị khống chế nữa
(Theo Công văn Số 2785/TCT-CS ngày 23/7/2014 giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 78/2014/TT-BTC về thuế TNDN)

– Khoản chiết khấu thanh toán không liên quan gì đến hàng hóa mà chỉ liên quan đến thời hạn thanh toán và thỏa thuận giữa người mua và người bán nên không thể ghi giảm giá trị hàng hóa, tăng giá vốn được.

– Chiết khấu thanh toán không được ghi giảm giá trên hóa đơn. Khoản này tương đương với chi phí lãi vay và thu nhập tài chính (tương đương lãi suất đi vay), thực gia có ý kiến cho rằng nó là chi phí bán hàng – điều này vẫn còn đang được nhiều chuyên gia tranh cãi.

Cách hạch toán chiết khấu thanh toán

Cách hạch toán chiết khấu thanh toán

          Cách hạch toán chiết khấu thanh toán

– Người bán lập phiếu chi, người mua lập phiếu thu để trả và nhận khoản chiết khấu thanh toán. Căn cứ vào phiếu thu, chi 2 bên hạch toán chiết khấu thanh toán như sau:

Bên bán: Căn cứ vào phiếu chi

Nợ 635: Chi phí tài chính
Có 131 (nếu bù trừ luôn vào khoản phải thu)
Có 111, 112: ( nếu trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản)

Bên mua: Căn cứ vào phiếu thu

Nợ 331 (Nếu giảm trừ công nợ)
Nợ 111, 112: (Nếu nhận tiền mặt hoặc chuyển khoản)
Có 515: Doanh thu hoạt động tài chính

Ví dụ: Công ty Homeland xuất hàng hoá bán cho Công ty Hải Nam với tổng giá thanh toán là 110.000.000. Công ty Hải Nam đã thành toán bằng chuyển khoản. Do Khách hàng thanh toán sớm nên được chiết khấu thanh toán 1% và Công ty Homeland đã thanh toán bằng chuyển khoản.

Cách hach toán chiết khấu thanh toán như sau:

1. Bên bán:
– Phản ảnh khoản chiết khấu thanh toán 1%:
Nợ TK 635 : 1% x 110.000.000 = 1.100.000
Có TK 112 : 1% x 110.000.000 = 1.100.000

2. Bên mua:
Nợ 112: 1.100.000
Có 515: 1.100.000

Cách hạch toán chiết khấu thanh toán

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Cách hạch toán chiết khấu thanh toán 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.