Chat with us, powered by LiveChat Tiền thưởng có được tính vào chi phí hợp lý hay không? - Học kế toán thực hành

Tiền thưởng có được tính vào chi phí hợp lý hay không?

Tiền thưởng có được tính vào chi phí hợp lý hay không? Để tiền thường, các khoảng phụ cấp người lao động được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN thì cần những điều kiện gì? Các bạn tham khảo bài viết dưới đây nhé.

Tiền thưởng có được tính vào chi phí hợp lý hay không

Hình ảnh: Tiền thưởng có được tính vào chi phí hợp lý hay không?

Các khoản tiền thưởng cho người lao động phải được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong số các hồ sơ sau:
– Hợp đồng lao động
– Thoả ước lao động tập thể;
– Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn;
– Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.
thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

(Theo điều 4, Thông tư 96/2015/BTC)

Bài viết: “Tiền thưởng có được tính vào chi phí hợp lý hay không?”

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Tiền thưởng có được tính vào chi phí hợp lý hay không? 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.