Chat with us, powered by LiveChat Cách hạch toán đối với ô tô mua 2 tỷ - Học kế toán thực hành

Cách hạch toán đối với ô tô mua 2 tỷ

Cách hạch toán đối với ô tô mua 2 tỷ. Bài viết dưới đây hướng dẫn cách hạch toán khi mua xe ô tô 2 tỷ đối với doanh nghiệp kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ, các bạn tham khảo nhé.

Cách hạch toán đối với ô tô mua 2 tỷ

Hình ảnh: Cách hạch toán đối với ô tô mua 2 tỷ

Theo Thông tư 219/2013-TT-BTC, tại điều 14, khoản 3, quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT có quy định :

“Tài sản cố định là ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ ô tô sử dụng vào kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn) có trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng (giá chưa có thuế GTGT) thì số thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng không được khấu trừ.”

Theo Nghị định 218/2013/NĐ-CP, tại điều 9, khoản 2, điểm d quy định những chi phí không được khấu trừ khi tính thuế TNDN , trong đó có :

“d) Phần trích khấu hao tài sản cố định không đúng quy định của Bộ Tài chính, bao gồm: Khấu hao đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ ô tô dùng cho kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn) tương ứng với phần nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng/xe; khấu hao của tàu bay dân dụng, du thuyền không sử dụng kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn;”

==> Theo những quy định trên, thì nếu công ty mua ô tô làm TSCĐ mà không phải kinh doanh trong những lĩnh vực :

  • Kinh doanh vận chuyển hàng hoá,
  • Kinh doanh vận chuyển hàng khách
  • Kinh doanh du lịch, khách sạn

thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần trị giá vượt trên 1.6tỷ. Đồng thời, phần trích khấu hao TSCĐ vượt trên 1.6 tỷ đồng / xe cũng không được đưa vào chi phí được trừ.

Vậy, khi mua xe với giá 2 tỷ rồi, thì hạch toán như sau :
( ở đây sẽ loại trừ tiền thuế chước bạ và các chi phí khác được tính vào nguyên giá để cho đơn giản)

1. Cách 1: Hạch toán đúng số được khấu trừ vào nguyên giá TSCĐ

Nợ 211: 1.6tỷ
Nợ 133: 0.16 tỷ
Nợ 811,353 : 0.44 tỷ
Có 111,112 : 2,2 tỷ

– Nếu bạn hạch toán số tiền vượt ( số thuế không được khấu trừ và số nguyên giá vượt với số được khấu hao ) vào TK 353, thì bạn phải có kế hoạch dùng quỹ phúc lợi bù vào số tiền vượt đó.

– Nếu bạn hạch toán số tiền vượt (số thuế không được khấu trừ và số nguyên giá vượt với số được khấu hao ) vào TK 811, thì cuối năm phải loại chi phí này trước khi tính thuế TNDN
Nhưng bù lại, bạn chỉ phải loại một lần, hàng năm không cần loại trừ khấu hao nữa

2. Cách 2: Hạch toán cả giá mua vào nguyên giá TSCĐ

Nợ 211 : 2 tỷ
Nợ 133: 0.16 tỷ
Nợ 811,353 : 0.04 tỷ
Có 111,112 : 2.2 tỷ

Theo cách này, cuối năm bạn vẫn phải chuẩn bị quỹ phúc lợi để bù đắp số tiền vượt, hoặc loại trừ trước khi tính thuế TNDN (nếu hạch toán vào TK 811). Hàng năm khi khấu hao TSCĐ của chiếc xe này, bạn cũng phải loại chi phí khấu hao phần vượt trên 1.6 tỷ trước khi tính thuế TNDN.

3. Cách 3: Hạch toán cả giá mua và phần thuế không được khấu trừ vào nguyên giá TSCĐ

Nợ 211 : 2,04 tỷ
Nợ 133: 0.16 tỷ
Có 111,112 : 2.2 tỷ

Theo cách này, hàng năm khi khấu hao TSCĐ của chiếc xe này, bạn cũng phải loại chi phí khấu hao phần vượt trên 1.6 tỷ trứoc khi tính thuế TNDN.

Tuy nhiên, cách này phản ánh đúng giá trị tài sản cố định tham gia vào hoạt động SXKD hơn cách 1 và cách 2.

Nguồn: Bùi Thị Lệ Phương

Bài viết: “Cách hạch toán hóa đơn đối với ô tô mua 2 tỷ”

hoc ke toan thuc hanh

Có thể bạn quan tâm: “Các khoản chi phí điện, nước Công ty chi trả nhưng hóa đơn lại mang tên cá nhân đó thì có được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không?”

Trả lời:

Tại điểm 15, khoản 2, Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính có quy định khoản chi trả tiền điện, tiền nước đối với những hợp đồng điện nước do chủ sở hữu là cá nhân cho thuê địa điểm sản xuất, kinh doanh ký trực tiếp với đơn vị cung cấp điện, nước. Nếu Công ty bạn có chứng từ thanh toán cho cá nhân phù hợp với số lượng điện, nước thực tế tiêu thụ và hợp đồng thuê thì được chấp nhận vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Cách hạch toán đối với ô tô mua 2 tỷ 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.