Chat with us, powered by LiveChat Tải file excel mẫu tính bảng lương, bảo hiểm xã hội và tính thuế thu nhập cá nhân - Học kế toán thực hành

Tải file excel mẫu tính bảng lương, bảo hiểm xã hội và tính thuế thu nhập cá nhân

Tải file excel mẫu tính bảng lương, bảo hiểm xã hội và tính thuế thu nhập cá nhân – với những biến động về lương và bảo hiểm xã hội trong những năm qua thì file excel này sẽ giúp bạn tính toán một cách chính xác nhất. Đối với một người lao động thì bảng lương là nơi tổng hợp toàn bộ các khoản thu nhập mà người lao động nhận được sau khi đã thỏa thuận trên hợp đồng lao động và các khoản người lao động sẽ bị trừ, trích lại thì chúng ta sẽ thực hiện tính toán dựa trên những thỏa thuận đó và quy chế tính lương của công ty.

Có thể xem thêm: 

File excel tính bảng công, bảng lương tự động

Phần mềm excel cập nhật theo thông tư 200/2014/TT-BTC

https://www.daotaoketoanhcm.com/wp-content/uploads/2019/07/excel-tinh-luong-bhxh-thue-tncn.pngHình ảnh: File excel tính bảng lương, bảo hiểm xã hội và thuế thu nhập cá nhân.

Cách làm bảng tính lương theo mẫu bảng tính tiền lương như sau:
– Cột “Lương chính”: một số công ty sẽ gọi là lương cơ bản, các bạn lấy số liệu tại hợp đồng lao động để đưa vào đây.

– Cột “Các khoản phụ cấp”: Các bạn lấy khoản phụ cấp này ở trên hợp đồng lao động (Nếu trên hợp đồng lao động không thể hiện rõ về mức hưởng (số tiền) thì các bạn lấy tại quy chế lương thưởng hoặc quy chế tài chính của công ty).
– Cột Tổng thu nhập: là toàn bộ số tiền mà người lao động được hưởng trong tháng.
Theo như mẫu bảng tính trên thì:
Tổng thu nhập = lương chính + phụ cấp trách nhiệm + phụ cấp ăn trưa + phụ cấp điện thoại + phụ cấp xăng xe + hỗ trợ nhà ở.
– Ngày công thực tế: là số ngày công mà người lao động đã đi làm trong tháng. Các bạn căn cứ vào bảng chấm công, tổng hợp số ngày công đi làm để đưa vào đây.
– Cột tổng lương thực tế: Được xác định dựa trên cột tổng thu nhập so với số ngày công đi làm thực tế.
Bởi cột tổng thu nhập là mức lương nhận được cho 1 tháng đi làm đầy đủ theo số ngày quy định của doanh nghiệp (Không được cao hơn số ngày quy định của luật lao động). Nếu trong tháng bạn đi làm không đầy đủ thì lương bạn nhận được sẽ ít đi.
– Cột Lương đóng bảo hiểm: Theo quy định tại Luật bảo hiểm sửa đổi Luật BHXH số 58/2014/QH13 và hướng dẫn mới nhất tại Thông tư Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức lương và phụ cấp đóng BHXH.
– Cột các khoản trích trừ vào lương:
Khi có người lao động tham gia bảo hiểm thì tỷ lệ trích đóng bảo hiểm mới nhất năm 2016 được thực hiện theo Quyết định 959/QĐ-BHXH

Download Button Link download: Các bạn liên hệ với tư vấn viên để nhận file excel nhé!!!

Bạn đọc đang theo dõi bài viết:Tải file excel mẫu tính bảng lương, bảo hiểm xã hội và tính thuế thu nhập cá nhân
Từ khóa có thể xuất hiện: File excel tính bảng lương, tính thuế thu nhập cá nhân; phần mềm excel mẫu tính bảng lương, bảo hiểm xã hội và tính thuế thu nhập cá nhân; cách tính bảng lương và thuế thu nhập cá nhân bằng file excel
Có thể bạn chưa biết: Cách dùng hàm SUBSTITUTE trong excel

Cú Pháp: SUBSTITUTE(text, old_text, new_text, [instance_num])

Trong Đó:

– Text: Văn bản mà bạn muốn thay thế các ký tự trong đó.
– Old_text: Văn bản cũ bạn muốn được thay thế
– New_text: Văn bản mới mà bạn muốn thay thế cho văn bản cũ.
– Instance_num: vị trí mà văn bản cũ xuất hiện mà bạn muốn thay bằng văn bản mới

https://drive.google.com/file/d/1YkE1oCOK5zBv4jOzyNl8afk2drPQK6HO/view?usp=sharing

Related Posts

Call Now Button  
Đánh giá Tải file excel mẫu tính bảng lương, bảo hiểm xã hội và tính thuế thu nhập cá nhân 9/10 dựa trên 4567 đánh giá.